Beiratkozás 2019/2020

A 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8:00 - 19:00 óra között

Győr iskolai felvételi körzetei a 2019/2020-as tanévben. pdf button

Tájékoztató a KRÉTA rendszeren keresztül történő beiratkozásról.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

3.   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolások egyike:

      • óvodai szakvélemény,
      • járási szakértői bizottság szakértői vélemény,
      • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

4.   nyilatkozat a törvényes képviseletről - ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

5.   nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

6.   nyilatkozat etika, hit- és erkölcstan oktatásról

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat a törvényes képviseletről pdf button

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról pdf button

Nyilatkozat etika, hit- és erkölcstan oktatásról pdf button

- Bevett egyházak pdf button

- Szülői tájékoztató adatkezelésről pdf button

- Hit és erkölcstan oktatását vállaló egyházi jogi személyek

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak. (Nkt.91.§)

A beiratkozás időpontja és iskolánk felvételi körzete

A 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8:00 - 19:00 óra között

Az iskolák felvételi körzete elérhető ITT (a Gárdonyi iskola a 13-14. oldalon) vagy itt:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/hirek/a-2019-2020-tanevre-meghatarozott-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek 

A beiratkozással kapcsolatos további tudnivalókról a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk.

Szeretettel várjuk a leendő gárdonyis kisgyermekeket!

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásáról

Tisztelt Szülők!

A 2019/2020-as tanévben a köznevelési törvény értelmében Önöknek gyermekük részére kötelezően választaniuk kell az iskola által szervezett etikaoktatás és az egyházak által szervezett hit- és erkölcstanoktatás között.

Amennyiben a következő tanévre vonatkozóan választásukat módosítani kívánják, szándékukat írásban kell közölni iskolánk intézményvezetőjével és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. Formanyomtatvány a titkárságon kérhető, melynek leadási határideje: 2019. május 24.

Értesítjük Önöket, hogy intézményünkben az egyházak képviselői 2019. március 5-én 1630 órakor tartják tájékoztatójukat arról, hogy milyen módon kívánják megszervezni iskolánkban a hit- és erkölcstanoktatást.

Az egyházak képviselői a következő helyszíneken tartják a tájékoztatót:

Magyar Katolikus Egyház                                új épület 10-es terem

Magyarországi Református Egyház                új épület 11-es terem

Magyarországi Evangélikus Egyház                új épület 12-es terem

Hit Gyülekezete Győr                                        új épület 14-es terem

Az érdeklődők megjelenésére számítunk!