Diákönkormányzat

Diákönkormányzat iskolánkban

A Gárdonyi Diáktanács feladata:

 

A diákok személyiségét fejlesztő, életkotuknak megfelelő tevékenységek biztosítása. Véleményezik a házirend rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és az igazgatói pályázatot. Döntenek a diákokat érintő kérdésekben. Megválasztják képviselőiket a diáktanácsba.

 

A diáktanács tagjai: Minden osztályból 2 fő vesz részt a megbeszéléseken és osztályfőnöki órákon tájékoztatja társait a felmerült kérdésekről.

 

A DÖK megválasztott diákvezetője: Botka Bálint 8.b

helyettese: Lőrincz Csenge 8.c

Felnőtt segítője: Szitáné Pintér Erika tanár

 

A kéthavonta (az első kedden) tartja üléseit.

 

Szeptember:   Diáktanács alakuló ülése

Igazgatói pályázat ismertetése és véleményezése

Papírgyűjtés előkészítése

Őszi túra, Gárdonyi nap

 

November:     Adventi készülődés előkészítése

Karácsonyi hangverseny

Vendég: Igazgatónk

 

Január:           Farsang előkészítése

 

Március:        Papírgyűjtés előkészítése

 

Május:           Családi nap előkészítése

Erdei iskola előkészítése

Nemzeti összetartozás napjára készülünk

Az éves munka értékelése

Szitáné Pintér Erika

a Diáktanács felnőtt vezetője