HEFOP

 

hefop1

hefop2Intézményünk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) által meghirdetett ”Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” megnevezésű programjára sikeresen pályázott. Az elnyert összeg: 18 000 000 Ft, amelyet vissza nem térítendő támogatásként kaptunk a


„Korszerű tanítás-tanulás a versenyképes tudásért”

című pályázatunkra

hefop3 hefop4 hefop5


A pályázat azoknak az óvodáknak, alap- és középfokú oktatási intézményeknek szólt, amelyek vállalkoznak a HEFOP 3.1.1 „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi programja által kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalom befogadására és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd tanórai alkalmazására.

A projektben való részvételről a projekt megismerése után az intézmény vezetője a projektben közvetlenül résztvevők, a tantestület, az érintett partnerek egyetértésével döntött.

A pályázat elnyerésével a következő teendőink voltak. Az első lépés az intézményvezető és a programban pedagógusok felkészülése a kompetencia-alapú képzésre. Tapasztalatot szereztünk a kompetencia-alapú oktatással kapcsolatban. Támogatót kerestünk a sikeres adaptációhoz és implementációhoz. Ezért a választott kompetenciaterületek programmentoraival felvettük a kapcsolatot, és a Nyugat-dunántúli TIOK-kal tervet dolgoztunk ki a projektben megvalósuló együttműködésünkről.

A sikeres képzés és felkészülés után megterveztük a tantervek adaptációját, a tanmenetek kidolgozását a célcsoportban résztvevő tanulók személyiségjegyeinek, szociális helyzetüknek, képességeik és készségeik színvonalának figyelembe vételével. Számba vettük a célcsoportban lévő hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelést igénylő tanulókat, és esélynövelő fejlesztési tervet dolgoztunk ki számukra.

A teljes körű minőségfejlesztési rendszer kiépítésekor már tapasztalatot szerzett az intézmény vezetése és a tantestület a szervezetfejlesztési és projektirányítási munkában. Értekezleteken egyeztettük, milyen újabb ismeretekre van szükségünk a projektben való sikeres részvételhez, céljaink eléréséhez. A továbbképzés után a pedagógusok a szerzett kompetenciáikat, az új eszközöket, és alkalmazásukat bemutatták a kollégáknak, valamint partnereinknek. Az oktatás során szükséges dokumentációk elkészítésével felkészültek a 2006 szeptemberében kezdődött implementációra.

Pedagógiai programunkban a 2006/2007-es tanévtől - az eddigi helyi tantervünkkel összehangolva - már szerepel az új kompetencia alapú oktatás tanterve. Ettől a tanévtől kezdve a programban résztvevő pedagógusaink az érintett osztályokban már az új tananyag tartalmakkal és módszerekkel végzik munkájukat.2009-es nyertes pályázatunk: "Korszerű eszközökkel a versenyképes tudásért."


A pályázaton 9 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, amelyet a számítógép park (PC-k, laptopok, szkennerek) bővítésére, taneszközök, tankönyvek, multimédiás eszközök (fényképezőgép, digitális kamera), digitális tananyagok (tanórákon való szemléltetés élményszerűvé tétele) és óvodai játékok vásárlására fordítottunk.

Kérjük a további információkért később látogasson vissza oldalunkra.