Idegennyelv tanítása

 

 

Az idegennyelv-oktatásunk célja a mindennapi életben jól alkalmazható idegennyelv-tudás biztosítása diákjaink számára. Számtalan olyan helyzet van, amelyben idegennyelv-tudás nélkül nem vagy csak alig lehet boldogulni. Ezért ma igen magas a nyelvtudás társadalmi értéke.

 

Az iskolai nyelvoktatás célját a NAT és a kerettanterv is megfogalmazza: a tanulóknak használható szintű nyelvtudást kell biztosítani, amely egyben személyiségük fejlesztéséhez is hozzájárul. Ezek a célok mindenki számára szükségesnek tartott nyelvtudást írnak le.

 

Az idegen nyelvet alsó tagozaton 1-3. osztályban heti 2, 4. osztályban heti 3, felső tagozaton heti 4 órában tanulják gyermekeink.

 

Az idegennyelv-tudás ma és jövőben még inkább megnöveli a munkavállalók esélyeit a munkaerőpiacon, ezért a szülők joggal várják el a közoktatástól, hogy gyermekeik annak keretén belül jussanak értékelhető és hasznosítható idegennyelv-tudáshoz. Ezért fontosnak tartjuk, hogy tanórai keretben, beszédközpontú oktatásban részesülve jussanak el tanulóink 8. évfolyam végére az alapfokú szintig, mely biztos alapokat nyújt nekik a középiskolai tanulmányaik során német és angol nyelvből egyaránt. Arra törekszünk, hogy tanulóink az általános iskolát elhagyva tudjanak kommunikálni váratlan helyzetekben, és véleményt tudjanak formálni életkoruknak megfelelő témákról.

   

 

 

 Péntekné Sári Anikó

munkaközösség-vezető