Idegennyelv tanítása

 

„Csak az utóbbi években ébredünk tudatára annak a katasztrofális hatásnak, amely az ember cselekedeteinek nyomán környezetünket és a Földet megosztó állatokat, növényeket éri. Bizonyos, hogy ugyanez a tetterő és tudás az általunk – oly sokszor figyelmetlenül és akaratlanul - okozott károk helyreállítására is fordítható.”

Napjainkban egyre többen ismerik fel, hogy szükséges és fontos a környezetünk védelme. Mi, pedagógusok is úgy gondoljuk, hogy gyermekkorban kell elkezdeni a környezeti nevelést, hogy majd felnőttként környezetet védő, óvó emberként éljenek.

Iskolánkban több éves hagyománya van a környezetvédelmi akciókban való aktív részvételnek.

Arra törekszünk, hogy tanulóink ne csak passzív szemlélői, hanem cselekvő résztvevői legyenek ezeknek a programoknak. Felhívjuk figyelmüket a káros környezeti hatásokra, és ösztönözzük őket arra, hogy otthon és iskolánkban is bekapcsolódjanak a környezetvédelembe.

Iskolai környezetvédelmi akcióink:

1984 óta évente két alkalommal szervezünk papírgyűjtést
8 éve kapcsolódtunk be a KOMSZOL által meghirdetett használt elem gyűjtésébe, azóta iskolánk szinte mindig az első vagy a második helyen végzett. Született egy hangulatos díjnyertes pályamunka is: Pisti és az elemek címmel.
A Kommunális Szolgáltató városunkban bevezette a szelektív hulladékgyűjtést, melyhez mi is csatlakoztunk. Tanulóink lelkesek, de a céltudatosabb működtetéshez még időre van szükség.

Kapcsolatba kerültünk az ÖKO-PANNON Kht.-val, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos módszertani segédanyagukat osztályfőnöki órákon próbáltuk ki. Így játékos formában ismerkedhettek meg tanulóink a szelektív gyűjtés fontosságával.

Az ÖKO-PANNON Kht. támogatásával budapesti kirándulás keretében üzemlátogatáson vehettek részt diákjaink. A Dunapack újrahasznosító üzemében eljárásokat ismerhettek meg, maguk is láthatták, mit lehet újonnan készíteni a szelektíven gyűjtött hulladékból.

Rendszeresen részt veszünk országos, területi, megyei és városi környezetvédelmi vetélkedőkön. A feladatlapok kitöltésével, a kiselőadások tartásával, a terepgyakorlatokkal sok hasznos ismeretre tettek szert tanulóink.

Igen szép sikereket értek el tanulóink a következő versenyeken:

- Sajó Károly országos környezetvédelmi vetélkedő

- Paracelsus környezet egészségügyi verseny

- Cuire környezetvédelmi vetélkedő, amelyen több csapattal is indultunk. A területi fordulón nyolcadikos csapatunk első helyezést ért el.

- A „Közös jövőnk” megyei versenyen két éve veszünk részt. A vizek és a talaj szennyezésének forrásairól, okairól, következményeiről írtak pályamunkát diákjaink, és előadást is tartottak.

- A Komplex természettudományos vetélkedőn 5 éve rendszeresen indulunk. A megmérettetéseken szép sikerrel vett részt Markó Roland, Milley György, Kelemen András, Steixner Zsófia és Udvardi Attila.

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a REFLEX Környezetvédő Egyesülettel. Osztályfőnöki órákon előadásokat tartanak környezetvédelmi témákról, szóróanyagokkal segítik a munkánkat, pályázatokon való részvételre ösztönzik tanulóinkat.

Nagy lelkesedéssel vesznek részt tanulóink több, általuk meghirdetett akción, pályázaton, így pl.: a Tájsebészeti programon, ahol az illegális szemétlerakók feltérképezése, hulladéktérkép készítése a gyerekek feladata. Munkájukat fotókkal is illusztrálni kellett. Másik érdekes pályázatunk a „Hulladék, és ami lehet belőle” című volt.  A gyerekek meglepő ötletekkel álltak elő, hogy mire lehet felhasználni, és hogyan lehet újrahasznosítani a kidobásra szánt szemetet, papírt.

A „Barátunk a természet”, a „Természet és én”, a „Környezetvédelem gyerekszemmel”, a „Mi lenne a Földön víz nélkül?”, a „Szeméten nem terem virág”, a „Lakóhelyünk és a lakótelep környezetvédelmi problémái” című pályázatokon országos 1. és 2., valamint megyei 1. helyezett pályamunkákat készítettek diákjaink. Az elmúlt években Nagy Tamás, Gellér Orsolya, Rácz Lilla, Wunder Judit, Fehér Tímea több alkalommal is igen tartalmas pályázattal kiváló országos helyezést ért el.

Miklósy Boglárka olyan remek pályamunkát készített „Mentsük meg a Szigetköz élővilágát” címmel, hogy a Parlamentben rendezett konferencián szóban is előadhatta.

Továbbra is folyamatosan figyeljük a különböző szervezetek által meghirdetett pályázatokat, mert a környezeti nevelést fiatal korban kell elkezdeni. Aki megismeri, megszereti a természetet és az épített környezetet, az meglátja annak szépségét is, az óvni fogja, védeni, és az utókor számára megőrzi a szűkebb és tágabb környezet értékeit is.

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért talán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.” (Szent-Györgyi Albert)

 

Csutak Zsuzsanna

földrajztanár