Különös közzétételi lista

 

 

 

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

 

A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. - XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat: 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat).

 

1.   A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2.   A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.   Az idegennyelvi mérés átlageredménye

4.   Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve

5.   Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

6.   Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

7.   Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

8.   Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

9.   Iskolai tanév helyi rendje

10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

 

 

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

 

ALAPVÉGZETTSÉG

EGYÉB VÉGZETTSÉGEK

ELLÁTOTT FELADATOK

1.

Angol-történelem szakos tanár

 

osztályfőnök, tanár

2.

Biológia-testnevelés szakos tanár

gyógytestnevelő (egyetem),                               közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, sportedzői szakképesítés

tanár, osztályfőnök

3.

Matematika - orosz szakos tanár

pedagógiatanár MA, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, informatikus-oktatásinformatikus

intézményvezető-helyettes felső tagozat

4.

Tanító (pedagógia, testnevelés spec.kol)

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

tanító, napközi

5.

Matematika-kémia szakos tanár

informatikus-oktatásinformatikus, nem szakrendszerű oktatás képzés

osztályfőnök, tanár

 

Tanító

 

tanító, napközi

6..

Tanító (testnevelés spec.kol)

gyógytestnevelő, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

tanító, napközi

7..

Tanító (testnevelés spec.kol)

 

tanító

8..

Ének-történelem szakos tanár

 

tanár

9..

Történelem-népművelés szakos tanár

földrajz szakos tanár, nem szakrendszerű oktatás képzés

tanár, osztályfőnök, közalkalmazotti tanács tagja

10.

Magyar-ének szakos tanár

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

osztályfőnök, tanár

11.

Tanító (ének spec. Koll)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

12.

Tanító (könyvtár, orosz spec. Koll), német nyelvet tanító

 

osztályfőnök, tanító

13.

Tanító

 

osztályfőnök, tanító, napközi

14.

Földrajz-testnevelés szakos tanár

gyógytestnevelő (egyetem),                               közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, sportedzői szakképesítés

osztályfőnök, tanár

15.

Tanító (népművelő, angol spec. Koll)

informatikus-oktatásinformatikus

tanító, napközi

 

Tanító

 

tanító, napközi

16.

Tanító (német spec. Koll)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

17.

Tanító (vizuális nevelés spec. Koll)

 

tanító, napközi, osztályfőnök

18.

Tanító (népművelő spec. Koll)

drámajáték-vezető

osztályfőnök, tanító, napközi

19.

Tanító (angol spec. Koll)

 

tanító, napközi

20.

Informatika-testnevelés szakos tanár

 

tanár, osztályfőnök

21..

Tanító (angol spec. Koll)

 

tanító, napközi

24.

Tanító (matematika spec. Koll), fejlesztő

 

tanító, napközi

25.

Tanító (könyvtár, orosz spec. Koll)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

 

Gyógypedagógus

   

26.

Matematika-kémia-számítástechnika szakos tanár

informatika tanár (egyetem),                               közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

iintézményvezető-helyettes

27.

Tanító (népművelő spec. Koll)

 

osztályfőnök, tanító, természettudományos munkaközösség vezetője (alsó tagozat) napközi

28.

Magyar-ének szakos tanár

 

tanár, tanulószoba

30.

Matematika-rajz szakos tanár

informatikus-oktatásinformatikus, nem szakrendszerű oktatás képzés

tanár, osztályfőnök

 

Matematika-fizika szakos tanár

 

tanár

31.

Tanító

 

tanító, napközi

32.

Tanító (ember és társ. Spec.koll.)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

33.

Matematika-rajz szakos tanár

számítástechnika tanár (főiskola)

tanár

34.

Tanító (vizuális nevelés spec. Koll)

 

tanító, napközi

35.

Tanító (ember és társ. Spec.koll.) fejlesztő

 

tanító, napközi, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök

36.

Angol szakos tanár

 

tanár

37.

Tanító ( rajz spec. Koll)

tehetségfejlesztési szakértő, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

osztályfőnök, tanító, napközi, társadalomtudományos munkaközösség vezetője (alsó tagozat)

38.

Biológia-angol szakos tanár

 

osztályfőnök, tanár, társadalomtudományos munkaközösség vezetője (felső tagozat)

39.

Tanító, matematika spec.

 

tanító, napközi

40.

Tanító (könyvtár spec. Koll)

 közoktatási-vezető, pedagógus szakvizsga

intézményvezető-helyettes – alsó tagozat, tanító

41.

Tanító (pedagógia spec.kol)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

42.

Tanító (magyar spec. Koll.)

 

tanító, napközi

43.

Matematika- műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár

számítástechnika szakos általános iskolai középiskolai tanár

közoktatási vezető szakirányú továbbképzés

minőségfejlesztési feladatokra történő felkészítés, felnőttoktatási szakértő

intézményvezető

44.

Tanító (német spec. Koll)

 

tanító, napközi, osztályfőnök

45.

Történelem-orosz szakos tanár

német szakos tanár (egyetem),                               közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

tanár, osztályfőnök, diákönkormányzat vezetője

 

Tanító, magyar szakos tanár, könyvtáros

 

könyvtáros, osztályfőnök, tanár

46.

Tanító (német spec. Koll)

rajz tanár (főiskola)

tanár

47.

Matematika-testnevelés szakos tanár

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, informatikus-oktatásinformatikus

osztályfőnök, tanár, természettudományos munkaközösség vezetője (felső tagozat)

48.

Biológia-rajz szakos tanár

biológiatanár MA

tanár, osztályfőnök, tanulószoba

49.

Magyar-történelemszakos tanár

közoktatási vezető

osztályfőnök, tanár

50.

Tanító ( rajz spec. Koll)

közoktatási vezető, hitoktató

osztályfőnök, tanító, napközi

52.

Tanító (testnev. Spec. Koll.)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

 

Magyar-történelem, földrajz szakos tanár

 

tanár

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

 

ALAPVÉGZETTSÉG

EGYÉB VÉGZETTSÉGEK

ELLÁTOTT FELADATOK

1.

Érettségi

Kisvállalkozók gazdasági ügyintézője

iskolatitkár

2.

Informatika-testnevelés szakos tanár

 

rendszergazda

 

3. Az idegennyelvi mérés átlageredménye 2017

 

idegennyelvimeres

 

4. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve

 

Intézményünk általános mutatói a 2015-ös kompetenciamérés eredménye alapján

Telephelyi jelentés összefoglaló

  

 k1

 

 k2

 

k3

 

 

k4

 

 

Matematika 6. évfolyam

 

 k5

 

k6

 

 

Szövegértés 6. évfolyam

 

k7

 k8

 

 

Matematika 8. évfolyam

 

 k9

 

k10

 

Szövegértés 8. évfolyam

 

k11 

 

 k12

 

5. Az intézmény lemorzsolódási és évismétlési mutatói 2012/2013. tanév

 

Lemorzsolódási mutatók

 

Iskolánkba érkezett tanulók

Első osztályba felvett tanulók száma

92

Vidéki iskolából érkezett tanulók száma

13

Győri iskolából érkezett tanulók száma

13

Összesen

118

 

Iskolánkból távozott tanulók száma

Nyolcadik évfolyam befejezése után középiskolában továbbtanulók

83

Nyolc osztályos gimnáziumba felvett tanulók

17

Hat osztályos gimnáziumba felvett tanulók

9

Másik általános iskolába távozott tanulók

5

Összesen

114

 

Évismétlési mutatók

 

Évet ismételt tanulók

Szülő kérésére évet ismételt alsó tagozaton

1

Évismétlő felső tagozaton

0

Összesen

1

 

6. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

 

 

 

Középiskola megnevezése 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium  19 fő 23 fő 19 fő 10 fő 11 fő 25 fő 15 fő
Krúdy Gy. Gimn., Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendégl. Ip. Szakképző Iskola  13 fő 29 fő 16 fő 13 fő 13 fő 17 fő 10 fő
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium  5 fő 7 fő 12 fő 11 fő 1 fő 6 fő 6 fő
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium  8 fő 6 fő 6 fő 4 fő 10 fő 6 fő 15 fő
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola  7 fő 5 fő 6 fő 2 fő 2 fő 1 fő 2 fő
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium  4 fő 3 fő 3 fő 4 fő 3 fő 4 fő 9 fő
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ  5 fő 3 fő 1 fő 1 fő 2 fő 5 fő 3 fő
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola  5 fő 3 fő - 6 fő 1 fő 1 fő 5 fő
Hild József Építőipari Szakközépiskola  - 3 fő 1 fő 2 fő - 3 fő -
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola  1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő
Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK  - 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 3 fő
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda  1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 2 fő
Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium  1 fő 1 fő - - - - -
Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság – Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola  2 fő - - 1 fő - 1 fő -
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium  1 fő - 1 fő 3 fő 2 fő 1 fő 5 fő
Audi - - - - 1 fő 3 fő 3 fő
Kossuth Lajos Szakközépiskola és Kollégium - - - - 1 fő 2 fő 1 fő
Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium - - - - - 1 fő 1 fő
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont  - - 1 fő 2 fő - - -
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium  - 1 fő - - - 1 fő -
Pápai Református Gimnázium  - 1 fő - - - - -
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ  - - 1 fő - - - -
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola  - - 1 fő - - - -
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  - - 1 fő - - - 1 fő
Gimnáziumi képzés 46 fő 56 fő 40 fő 37 fő 35 fő 55 fő 49 fő
Szakközépiskolai képzés 25 fő 31 fő 32 fő 34 fő 14 fő 29 fő 32 fő
Szakiskolai képzés 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 2 fő
Összesen 72 fő 88 fő 74 fő 73 fő 51 fő 85 fő 83 fő

 

 

Továbbtanulási adatok a 2009/2010. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

72 fő

72 fő

46 fő

25 fő

1 fő

 

Továbbtanulási adatok a 2010/2011. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

88 fő

88 fő

56 fő

31 fő

1 fő

 

Továbbtanulási adatok a 2011/2012. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

74 fő

74 fő

40 fő

32 fő

2 fő

 

Továbbtanulási adatok a 2012/2013. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

73 fő

73 fő

37 fő

34 fő

2 fő

 

Továbbtanulási adatok a 2013/2014. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

51 fő

51 fő

35 fő

14 fő

2 fő

 

Továbbtanulási adatok a 2014/2015. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

85 fő

85 fő

55 fő

29 fő

1 fő

 

Továbbtanulási adatok a 2015/2016. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakgimnáziumba

Szakközépiskolába

83 fő

83 fő

49 fő

32 fő

2 fő

 

A nyolcadik évfolyam tanulmányi átlagai (2015/2016 tanév) 

  

 

Magyar nyelv

Magyar irodalom

Történelem

Angol

Német

Matematika

Informatika

Fizika

8. a

4,76

4,83

4,69

4,50

3,57

4,79

4,97

4,62

8. b

4,32

4,39

4,07

4,29

4,00

4,28

4,39

4,07

8. c

4,53

4,46

4,04

4,00

4,40

4,14

4,75

3,89

 

Biológia

Kémia

Földrajz

Ének

Rajz

Technika

Testnevelés

ÁTLAGOK

8. a

4,79

4,66

4,72

5,00

4,93

5,00

5,00

4,79

8. b

4,21

3,92

4,14

4,64

4,57

5,00

4,80

4,36

8. c

3,86

4,00

4,50

5,00

5,00

5,00

5,00

4,46

 

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

 

 

VÁLASZTHATÓ SZAKKÖRÖK

 

 

SZAKKÖR NEVE

KOROSZTÁLY

IDŐPONT

SZAKKÖRVEZETŐ

LOGO szakkör

5-6. évfolyam

Péntek 7. óra

Németh Rita

Történelem szakkör

5. évfolyam

Hétfő 7. óra

Zsidai János

 

 

VÁLASZTHATÓ FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

 

 

adott témakörnél szaktanári javaslatra

 

FELZÁRKÓZTATÓ

NEVE

KOROSZTÁLY

IDŐPONT

SZAKTANÁR

Magyar felzárkóztató

5. évfolyam

Hétfő 6. óra

Fegyveres Lászlóné

Magyar felzárkóztató

5.b osztály

Hétfő 6. óra

Zsidai János

Magyar felzárkóztató

6. évfolyam

Szerda 7. óra

Zsidai János

Angol felzárkóztató

5. évfolyam

Kéthetente szerda 6. óra

Antalné Jánosfalvi Veronika

Angol felzárkóztató

6. évfolyam

Kéthetente szerda 6. óra

Antalné Jánosfalvi Veronika

Matematika felzárkóztató

6. évfolyam

Kedd 6. óra

Nagy Judit

 

 

TANULÓSZOBA FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

 

Hétfő – péntek: 13 00 – 16 00 óráig

 

Azoknak a diákoknak, akik délutáni edzésekre, szakkörökre járnak, a tanórák után a foglalkozások kezdési időpontjáig csak a tanulószobán tudjuk biztosítani felügyeletet.

 

 

8. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

Házi feladatok rendje a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskolában

Írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni:

 • tanulói terhelhetőséget napi és heti szinten
 • a tanulók életkorát
 • az egyes diákok képességeit, adottságait
 • az értelmi fejlettséget
 • a fejlődés ütemét
 • a napi tanórai foglalkozások hosszát
 • tantárgy sajátosságait és heti óraszámát
 • házi feladat előkészítettségét

Az alsós tanulóink zöme a napköziben a tanulási idő alatt végzi el feladatait, így a délelőttös tanító számára mindig van visszajelzés a napközis kollégától. Ennek segítségével meghatározható az a házi feladat mennyiség, ami optimálisnak mondható. Az otthoni, napközi otthoni tanulást a jövőben is fontosnak tartjuk, hiszen olyan képességeket fejleszt a gyerekeknél, amelyekre állandóan szükségük van. A házi feladatok az önálló munkavégzést, az önellenőrzés képességének fejlődését egyaránt segíthetik.

 

A házi feladatok célja:

 • a tanítási órákon tanultak gyakoroltatása
 • a tanítási órákon tanultak megértésének ellenőrzése
 • a tanítási órákon tanultak rögzítése, elmélyítése
 • a tantárgy sajátosságának megfelelő különböző készségek kialakítása
 •  tanult ismeretek alkalmazásának ellenőrzése

Szóbeli házi feladatok elvei:

 • szolgálja az ismeretek bevésését, elmélyítését
 • fejlessze a memóriát
 • fejlessze a szóbeli kifejezőkészséget

 

A szóbeli házi feladatok korlátai:

 

egy tantárgyból annyi szóbeli házi feladat adható, amennyit az átlagos képességű tanuló fél óra alatt el tud sajátítani. Szóbeli házi feladat csak olyan tankönyvből adható, mellyel a tanuló rendelkezik (kivétel az egyébként másként értékelt szorgalminak vagy gyűjtőmunkának adott feladat)

 

Az írásbeli feladatok elvei:

 

az órai munkának és az írásbeli házi feladatnak összhangban kell lennie

terjedelmét tekintve a tanuló számára legyen megoldható fél óra alatt

 

Az írásbeli házi feladat korlátai:

 

az óraszámtól függően hét végén annyi írásbeli házi feladat adható, amennyit a tanuló képes pénteken megoldani

A füzetvezetést érdemjeggyel nem értékeljük.

 

9. Iskolai tanév helyi rendje

 

2016/2017 tanév rendje

SZEPTEMBER

6. (kedd)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

16:30   1. évfolyam

7. (szerda)

SZM ÉRTEKEZLET

15:45

7. (szerda)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

16:30   2-8. évfolyam       

15. (csütörtök)

Őszi túra

alsó és felső tagozat    

20. (kedd)

PAPÍRGYŰJTÉS

felső tagozat

22. (csütörtök)

alsó tagozat

OKTÓBER

6. (csütörtök)   

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

1. óra felső tagozat és  alsó tagozat

15. (szombat)

GÁRDONYI NAP

munkanap áthelyezés október 31. helyett

21. (péntek)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

1. óra  felső tagozat és  alsó tagozat

NOVEMBER

november 2-tól (szerda) - november 4- ig (péntek)

ŐSZI SZÜNET

utolsó tanítási nap okt. 28. (péntek), első tanítási nap nov. 7. (hétfő)

15. (kedd)

Bemutató órák a JELENLEGI első osztályos tanulóink szüleinek

elsős tanítók, osztályuk, és szülők

9. (szerda)

FOGADÓÓRÁK

 16:30-18:00 alsó és felső tagozat

18. (péntek)

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

felső tagozat

25. (péntek)

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

alsó tagozat

DECEMBER

7. (szerda)

Bemutató foglalkozások a leendő első osztályosok szüleinek

8:00

21. (szerda)

KARÁCSONYI MŰSOR

 1. óra alsó és felső tagozat

december. 22-től (csütörtök) január 2-ig (hétfő)

TÉLI SZÜNET

utolsó tanítási nap dec. 21. (szerda), első tanítási nap jan.  3. (kedd)

JANUÁR

20. (péntek)

I. FÉLÉV UTOLSÓ NAPJA

 

27. (péntek)

FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

 1. óra

FEBRUÁR

1. (szerda)

FÉLÉVI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

16:30   alsó

17:00 felső

3. (péntek)

FARSANG

13:00 - 15:00  alsó tagozat

16:00 - 18:00 5. - 6. osztály            16:00 - 19:30 7.8. osztály


MÁRCIUS

8-10. (szerda-péntek)

SÍSZÜNET

TANÍTÁSI SZÜNET

14. (kedd)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

1. óra

15. (szerda)

NEMZETI ÜNNEP

TANÍTÁSI SZÜNET

ÁPRILIS

4. (kedd)

PAPÍRGYŰJTÉS

felső tagozat

6. (csütörtök)

alsó tagozat

április 13-tól (csütörtök) - április 18- ig (kedd)

TAVASZI SZÜNET

utolsó tanítási nap április 12. (szerda), első tanítási nap április 19. (szerda)

26. (szerda)

FOGADÓÓRA

 16:30-18:00

MÁJUS

1. (hétfő)

MUNKA ÜNNEPE

TANÍTÁSI SZÜNET

10. (szerda)

FÉNYKÉPEZKEDÉS

8:00 - tól

17. (szerda)

LEENDŐ 1. OSZTÁLYOSOK SZÜLŐI ÉRTEKEZLETE

16:30 leendő 1. osztályos tanítók

17. (szerda)

KOMPETENCIA MÉRÉS (IDEGEN NYELV)

 6. és 8. évfolyamosoknak

20. (szombat)

CSALÁDI NAP

 

24. (szerda)

KOMPETENCIA MÉRÉS (MAGYAR, MATEMATIKA)

 6. és 8. évfolyamosoknak

24. (szerda)

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

alsó tagozat

május 21 - május 27.

Erdei iskola

2-2 osztály 4 napig

május utolsó hete

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

felső tagozat

JÚNIUS

2. (péntek)

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

 

5. (hétfő)

Pünkösd hétfő

TANÍTÁSI SZÜNET

15. (csütörtök)

BALLAGÁS

16:30

15. (csütörtök)

UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP

 

20. (kedd)

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

9:00 alsó tagozat

10:00 felső tagozat

 

 

 

10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 

 

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola
osztályai a 2016-2017. tanévben

 

Osztály száma

Osztály

Létszám 2016. október 1-én

1.

1.a

30 fő

2.

1.b

31 fő

3.

1.c

31 fő

4.

2.a

29 fő

5.

2.b

26 fő

6.

2.c

30 fő

7.

3.a

29 fő

8.

3.b

28 fő

9.

3.c

30 fő

10.

4.a

29 fő

11.

4.b

29 fő

12.

4.c

30 fő

13.

4.d

26 fő

14.

5.a

27 fő

15.

5.b

27 fő

16.

5.c

27 fő

17.

5.d

28 fő

18.

6.a

30 fő

19.

6.b

31 fő

20.

6.c

30 fő

21.

7.a

26 fő

22.

7.b

24 fő

23.

7.c

25 fő

23.

7.d

24 fő

25.

8.a

21 fő

26.

8.b

24 fő

27.

8.c

22 fő

28.

8.d

28 fő