Különös közzétételi lista

   Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. - XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat: 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat).

1.   A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2.   A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.   Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve

       4.   Az idegennyelvi mérés átlageredménye

5.   Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

6.   Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

7.   Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

8.   Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

9.   Iskolai tanév helyi rendje

10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

        11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

 

ALAPVÉGZETTSÉG

EGYÉB VÉGZETTSÉGEK

ELLÁTOTT FELADATOK

1.

Angol-történelem szakos tanár

 

osztályfőnök, tanár

2.

Biológia-testnevelés szakos tanár

gyógytestnevelő (egyetem), közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, sportedzői szakképesítés

tanár, osztályfőnök

3.

Matematika - orosz szakos tanár

pedagógiatanár MA, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, informatikus-oktatásinformatikus

intézményvezető-helyettes felső tagozat

4.

Tanító (pedagógia, testnevelés spec.kol)

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

tanító, napközi

5.

Tanító

 

tanító, napközi

6.

Matematika-kémia szakos tanár

informatikus-oktatásinformatikus, nem szakrendszerű oktatás képzés

tanár

 7.

Tanító (ember és társ. Spec.koll.)

 

tanító, napközi

8.

Tanító (testnevelés spec.kol)

gyógytestnevelő, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

tanító, napközi

9.

Ének-történelem szakos tanár

 

osztályfőnök, tanár

10.

Történelem-népművelés szakos tanár

földrajz szakos tanár, nem szakrendszerű oktatás képzés

tanár, osztályfőnök

11.

Magyar-ének szakos tanár

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

osztályfőnök, tanár

12.

Tanító (könyvtár, orosz spec. Koll), német nyelvet tanító

 

osztályfőnök, tanító

13.

Tanító

 

osztályfőnök, tanító, napközi

14.

Földrajz-testnevelés szakos tanár

gyógytestnevelő (egyetem), közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, sportedzői szakképesítés

osztályfőnök, tanár

15.

Tanító (népművelő, angol spec. Koll)

informatikus-oktatásinformatikus

tanító, napközi

16.

Tanító (angol spec.koll)

 

tanító, napközi

 17.

Tanító

 

tanító, napközi

18.

Tanító (német spec. koll.)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

19.

Tanító (vizuális nevelés spec. Koll)

 

tanító, napközi

20.

Tanító (népművelő spec. Koll)

drámajáték-vezető

osztályfőnök, tanító, napközi

21.

Informatika-testnevelés szakos tanár

 

tanár, osztályfőnök

22.

Tanító (könyvtár, orosz spec. Koll)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

 23.

Gyógypedagógus

   

24.

Matematika-kémia-számítástechnika szakos tanár

informatika tanár (egyetem), közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

intézményvezető-helyettes

25.

Tanító (népművelő spec. Koll)

 

osztályfőnök, tanító, természettudományos munkaközösség vezetője (alsó tagozat) napközi

26.

Tanító (angol spec.koll)

 

tanító, napközi

27.

Magyar-ének szakos tanár

 

tanár, tanulószoba

28.

Matematika-rajz szakos tanár

informatikus-oktatásinformatikus, nem szakrendszerű oktatás képzés

tanár, osztályfőnök

 29.

Matematika-fizika szakos tanár

 

tanár

30.

Tanító

 

tanító, napközi

31.

Tanító (ember és társ. Spec.koll.)

 közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

osztályfőnök, tanító, napközi

32.

Matematika-rajz szakos tanár

számítástechnika tanár (főiskola)

tanár

33.

Tanító (vizuális nevelés spec. Koll)

 

tanító, napközi

34.

Tanító (ember és társ. Spec.koll.) fejlesztő

 

tanító, napközi, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök

35.

Tanító ( rajz spec. Koll)

tehetségfejlesztési szakértő, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

osztályfőnök, tanító, napközi, társadalomtudományos munkaközösség vezetője (alsó tagozat)

36.

Biológia-angol szakos tanár

 

osztályfőnök, tanár, társadalomtudományos munkaközösség vezetője (felső tagozat)

37.

Tanító, matematika spec.

 

tanító, napközi

38.

Tanító (könyvtár spec. Koll)

 közoktatási-vezető, pedagógus szakvizsga

intézményvezető-helyettes – alsó tagozat, tanító

39.

Tanító (pedagógia spec.kol)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

40.

Matematika- műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár

számítástechnika szakos általános iskolai középiskolai tanár

közoktatási vezető szakirányú továbbképzés

minőségfejlesztési feladatokra történő felkészítés, felnőttoktatási szakértő

intézményvezető

41.

Tanító (német spec. Koll)

 

tanító, napközi, osztályfőnök

42.

Történelem-orosz szakos tanár

német szakos tanár (egyetem), közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

tanár, osztályfőnök, diákönkormányzat vezetője

 43.

Tanító, magyar szakos tanár, könyvtáros

 

könyvtáros, osztályfőnök, tanár

44.

Tanító (német spec. Koll)

rajz tanár (főiskola)

tanár

45.

Matematika-testnevelés szakos tanár

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, informatikus-oktatásinformatikus

osztályfőnök, tanár, természettudományos munkaközösség vezetője (felső tagozat)

46.

Biológia-rajz szakos tanár

biológiatanár MA

tanár, osztályfőnök, tanulószoba

47.

Magyar-történelemszakos tanár

közoktatási vezető

osztályfőnök, tanár

48.

Tanító ( rajz spec. Koll)

közoktatási vezető, hitoktató

osztályfőnök, tanító, napközi

49.

Tanító (testnev. Spec. Koll.)

 

osztályfőnök, tanító, napközi

 50.

Magyar-történelem, földrajz szakos tanár

 

tanár

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

 

ALAPVÉGZETTSÉG

EGYÉB VÉGZETTSÉGEK

ELLÁTOTT FELADATOK

1.

Érettségi

Kisvállalkozók gazdasági ügyintézője

iskolatitkár

2.

Informatika-testnevelés szakos tanár

rendszergazda

 

3. Az idegennyelvi mérés átlageredménye 2017

 

 

ANGOL 6

ANGOL 8

olvasott szöveg értése

75,66 %

84, 33%

hallott szöveg értése

81. 66%

85. 33%

összesen

78.66%

84, 83 %

 

 

NÉMET 6

NÉMET 8

olvasott szöveg értése

79, 1 %

87%

hallott szöveg értése

91, 2 %

89, 25%

összesen

85, 15 %

88, 125%

4. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve

 

Intézményünk általános mutatói a 2015-ös kompetenciamérés eredménye alapján

Telephelyi jelentés összefoglaló

  

 kul1

 

 kul2

kul3

 

    Matematika 6. évfolyam

 

 kul4

 

kul5

 

 Szövegértés 6. évfolyam

 

kul6

 

 kul7

 

Matematika 8. évfolyam

 

 kul8 

kul9

 

Szövegértés 8. évfolyam

 

kul10 

 

kul11 

 

5. Az intézmény lemorzsolódási és évismétlési mutatói 2017/2018. tanév

 

Lemorzsolódási mutatók

 

Iskolánkba érkezett tanulók

Első osztályba felvett tanulók száma

79

Vidéki iskolából érkezett tanulók száma

13

Győri iskolából érkezett tanulók száma

16

Összesen

108

 

Iskolánkból távozott tanulók száma

Nyolcadik évfolyam befejezése után középiskolában továbbtanulók

93

Nyolc osztályos gimnáziumba felvett tanulók

18

Hat osztályos gimnáziumba felvett tanulók

10

Másik általános iskolába távozott tanulók

0

Összesen

121

 

Évismétlési mutatók

 

Évet ismételt tanulók

Szülő kérésére évet ismételt alsó tagozaton

0

Évismétlő felső tagozaton

0

Összesen

0

 

6. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

  

Középiskola megnevezése

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 

23 fő

19 fő

10 fő

11 fő

25 fő

15 fő

30 fő

Krúdy Gy. Gimn., Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendégl. Ip. Szakképző Iskola 

29 fő

16 fő

13 fő

13 fő

17 fő

10 fő

14 fő

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 

7 fő

12 fő

11 fő

1 fő

6 fő

6 fő

12 fő

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 

6 fő

6 fő

4 fő

10 fő

6 fő

15 fő

10 fő

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 

5 fő

6 fő

2 fő

2 fő

1 fő

2 fő

3 fő

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 

3 fő

3 fő

4 fő

3 fő

4 fő

9 fő

6 fő

Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ 

3 fő

1 fő

1 fő

2 fő

5 fő

3 fő

3 fő

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 

3 fő

-

6 fő

1 fő

1 fő

5 fő

1 fő

Hild József Építőipari Szakközépiskola 

3 fő

1 fő

2 fő

-

3 fő

-

1 fő

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 

1 fő

2 fő

2 fő

2 fő

2 fő

2 fő

3 fő

Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK 

1 fő

2 fő

1 fő

1 fő

2 fő

3 fő

-

Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda 

1 fő

1 fő

3 fő

1 fő

1 fő

2 fő

1 fő

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium 

1 fő

-

-

-

-

-

-

Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság – Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola 

-

-

1 fő

-

1 fő

-

1 fő

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 

-

1 fő

3 fő

2 fő

1 fő

5 fő

1 fő

Audi

-

-

-

1 fő

3 fő

3 fő

2 fő

Kossuth Lajos Szakközépiskola és Kollégium

-

-

-

1 fő

2 fő

1 fő

3 fő

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium

-

-

-

-

1 fő

1 fő

-

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 

-

1 fő

2 fő

-

-

-

1 fő

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 

1 fő

-

-

-

1 fő

-

-

Pápai Református Gimnázium 

1 fő

-

-

-

-

-

-

Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ 

-

1 fő

-

-

-

-

-

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola 

-

1 fő

-

-

-

-

1 fő

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

-

1 fő

-

-

-

1 fő

-

Gimnáziumi képzés

56 fő

40 fő

37 fő

35 fő

55 fő

49 fő

64 fő

Szakközépiskolai képzés

31 fő

32 fő

34 fő

14 fő

29 fő

32 fő

29 fő

Szakiskolai képzés

1 fő

2 fő

2 fő

2 fő

1 fő

2 fő

-

Összesen

88 fő

74 fő

73 fő

51 fő

85 fő

83 fő

93 fő

 

 Továbbtanulási adatok a 2009/2010. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

72 fő

72 fő

46 fő

25 fő

1 fő

Továbbtanulási adatok a 2010/2011. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

88 fő

88 fő

56 fő

31 fő

1 fő

Továbbtanulási adatok a 2011/2012. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

74 fő

74 fő

40 fő

32 fő

2 fő

Továbbtanulási adatok a 2012/2013. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

73 fő

73 fő

37 fő

34 fő

2 fő

Továbbtanulási adatok a 2013/2014. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

51 fő

51 fő

35 fő

14 fő

2 fő

Továbbtanulási adatok a 2014/2015. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakközépiskolába

Szakiskolába

85 fő

85 fő

55 fő

29 fő

1 fő

Továbbtanulási adatok a 2015/2016. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakgimnáziumba

Szakközépiskolába

83 fő

83 fő

49 fő

32 fő

2 fő

 

Továbbtanulási adatok a 2016/2017. tanévben

8. évfolyamon végzett tanulók száma

Továbbtanulók száma

Felvételt nyert

Gimnáziumba

Szakgimnáziumba

Szakközépiskolába

93 fő

93 fő

64 fő

29 fő

0 fő

A nyolcadik évfolyam tanulmányi átlagai (2016/2017 tanév) 

 

 

Magyar nyelv

Magyar irodalom

Történelem

Angol

Német

Matematika

Informatika

Fizika

8. a

4,66

4,71

4,71

4,73

4,6

4,85

4,9

4,47

8. b

4,81

4,72

4,68

4,68

4,5

4,59

4,68

4,54

8. c

4,04

4,23

3,82

4,00

4,4

3,9

4,5

3,95

8. d

4,36

4,43

4,32

4,56

4,1

4,18

4,57

4,0

 

Biológia

Kémia

Földrajz

Ének

Rajz

Technika

Testnevelés

ÁTLAGOK

8. a

4,33

4,57

4,61

5

5

 

5

4,73

8. b

4,45

4,4

4,59

4,9

4,86

 

5

4,68

8.c

3,68

3,82

4,4

4,36

4,4

 

5

4,15

8. d

4,11

4,14

4,11

4,75

4,46

 

4,59

4,34

  

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

 

 VÁLASZTHATÓ SZAKKÖRÖK

SZAKKÖR NEVE

KOROSZTÁLY

IDŐPONT

SZAKKÖRVEZETŐ

LOGO szakkör

5. évfolyam

Kedd 6. óra

Németh Rita

LOGO szakkör

6. évfolyam

Hétfő 7. óra

Németh Rita

Történelem szakkör

5. évfolyam

Kedd 7. óra

Zsidai János

Történelem szakkör

6. évfolyam

Csütörtök 6. óra

Zsidai János

Énekkar

5-6. évfolyam

Hétfő 6. óra

Csikai Jolán

Földrajz szakkör

7.-8. évfolyam

Kéthetente hétfő 7. óra

Csutak Zsuzsanna

Német szakkör

8. évfolyam

Hétfő 7. óra

Szitáné Pintér Erika

Kémia szakkör

7.-8. évfolyam

Kéthetente                  csütörtök 7. óra

Biczó Krisztina

  

 VÁLASZTHATÓ FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

adott témakörnél szaktanári javaslatra

  

FELZÁRKÓZTATÓ

NEVE

KOROSZTÁLY

IDŐPONT

SZAKTANÁR

Magyar felzárkóztató

6. évfolyam

Csütörtök 7. óra

Zsidai János

Magyar felzárkóztató

7. évfolyam

Szerda 7. óra

Zsidai János

Magyar felzárkóztató

5. évfolyam

Hétfő 6. óra

Varga Zsuzsa

Magyar felzárkóztató

5. évfolyam

Csütörtök 6. óra

Fegyveres Lászlóné

Matematika felzárkóztató

6. évfolyam

Hétfő 6. óra

Nagy Pál

Matematika felzárkóztató

5.b, 5.d osztály

Szerda 7. óra

Biczó Krisztina

Matematika felzárkóztató

6. évfolyam

Kedd 6. óra

Nagy Judit

  

 TANULÓSZOBA FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

  

Hétfő – péntek: 13 00 – 16 00 óráig

 

Azoknak a diákoknak, akik délutáni edzésekre, szakkörökre járnak, a tanórák után a foglalkozások kezdési időpontjáig csak a tanulószobán tudjuk biztosítani felügyeletet.

  

8. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

  

Házi feladatok rendje a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskolában

Írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni:

 • tanulói terhelhetőséget napi és heti szinten
 • a tanulók életkorát
 • az egyes diákok képességeit, adottságait
 • az értelmi fejlettséget
 • a fejlődés ütemét
 • a napi tanórai foglalkozások hosszát
 • tantárgy sajátosságait és heti óraszámát
 • házi feladat előkészítettségét

Az alsós tanulóink zöme a napköziben a tanulási idő alatt végzi el feladatait, így a délelőttös tanító számára mindig van visszajelzés a napközis kollégától. Ennek segítségével meghatározható az a házi feladat mennyiség, ami optimálisnak mondható. Az otthoni, napközi otthoni tanulást a jövőben is fontosnak tartjuk, hiszen olyan képességeket fejleszt a gyerekeknél, amelyekre állandóan szükségük van. A házi feladatok az önálló munkavégzést, az önellenőrzés képességének fejlődését egyaránt segíthetik.

A házi feladatok célja:

 • a tanítási órákon tanultak gyakoroltatása
 • a tanítási órákon tanultak megértésének ellenőrzése
 • a tanítási órákon tanultak rögzítése, elmélyítése
 • a tantárgy sajátosságának megfelelő különböző készségek kialakítása
 • tanult ismeretek alkalmazásának ellenőrzése

Szóbeli házi feladatok elvei:

 • szolgálja az ismeretek bevésését, elmélyítését
 • fejlessze a memóriát
 • fejlessze a szóbeli kifejezőkészséget

A szóbeli házi feladatok korlátai:

 

egy tantárgyból annyi szóbeli házi feladat adható, amennyit az átlagos képességű tanuló fél óra alatt el tud sajátítani. Szóbeli házi feladat csak olyan tankönyvből adható, mellyel a tanuló rendelkezik (kivétel az egyébként másként értékelt szorgalminak vagy gyűjtőmunkának adott feladat)

 

Az írásbeli feladatok elvei:

 

az órai munkának és az írásbeli házi feladatnak összhangban kell lennie

terjedelmét tekintve a tanuló számára legyen megoldható fél óra alatt

 

Az írásbeli házi feladat korlátai:

 

az óraszámtól függően hét végén annyi írásbeli házi feladat adható, amennyit a tanuló képes pénteken megoldani

A füzetvezetést érdemjeggyel nem értékeljük.

 

9. Iskolai tanév helyi rendje

 2017/18

SZEPTEMBER

5. (kedd)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

16:30   1. évfolyam                                        

6. (szerda)

SZM ÉRTEKEZLET

15:30

6. (szerda)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

16:30   2-4. évfolyam   

 17:00   5-8. évfolyam                                 

12. (kedd)

PAPÍRGYŰJTÉS

felső tagozat                                    

14. (csütörtök)

alsó tagozat                                    

19. (kedd)

Őszi túra

felső tagozat                                    

22. (péntek)

Őszi túra

alsó tagozat                                    

OKTÓBER

6. (péntek)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

1. óra felső tagozat és                                     alsó tagozat

13. (péntek)

GÁRDONYI NAP

 

20. (péntek)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

1. óra  felső tagozat és                                     alsó tagozat

október 27. (péntek)

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

tanítás nélküli munkanap

NOVEMBER

október 30-tól (hétfő) -

november 3-ig (péntek)

ŐSZI SZÜNET

utolsó tanítási nap okt. 26. (csütörtök), első tanítási nap nov. 6. (hétfő)

8. (szerda)

FOGADÓÓRÁK

 16:30-18:00 alsó és felső tagozat

14. (kedd)

Bemutató órák a JELENLEGI első osztályos tanulóink szüleinek

elsős tanítók, osztályuk, és szülők

17. (péntek)

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

felső tagozat

24. (péntek)

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

alsó tagozat

DECEMBER

22. (péntek)

KARÁCSONYI MŰSOR

 1. óra alsó és felső tagozat

december. 27-től (szerda)

január 2-ig (kedd)

TÉLI SZÜNET

utolsó tanítási nap dec. 22. (péntek), első tanítási nap jan.  3. (szerda)

JANUÁR

10. (szerda)

Bemutató foglalkozások a leendő első osztályosok szüleinek

8:00

26. (péntek)

I. FÉLÉV UTOLSÓ NAPJA

 

FEBRUÁR

2. (péntek)

FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

 1. óra

7. (szerda)

FÉLÉVI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

16:30   alsó                                         17:00 felső

9. (péntek)                         

FARSANG

13:00 - 15:00  alsó tagozat                                      16:00 - 18:00 5. - 6. osztály                                      16:00 - 19:30 7. - 8. osztály

MÁRCIUS

12-14. (hétfő-szerda)

SÍSZÜNET

TANÍTÁSI SZÜNET

10. (szombat)

MUNKANAP ÁTHELYEZÉS

március 16. (péntek) helyett

10. (szombat)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

1. óra

15. (csütörtök)

NEMZETI ÜNNEP

TANÍTÁSI SZÜNET

ÁPRILIS

március 29-tól (csütörtök)

- április 3- ig (kedd)

TAVASZI SZÜNET

utolsó tanítási nap március 28. (szerda), első tanítási nap április 4. (szerda)

10. (kedd)

PAPÍRGYŰJTÉS

felső tagozat

12. (csütörtök)

alsó tagozat

21. (szombat)

MUNKANAP ÁTHELYEZÉS

ápilis 30. (hétfő) helyett

25. (szerda)

FOGADÓÓRA

 16:30-18:00

MÁJUS

1. (kedd)

MUNKA ÜNNEPE

TANÍTÁSI SZÜNET

12. (szombat)

CSALÁDI NAP

 

16. (szerda)

LEENDŐ 1. OSZTÁLYOSOK SZÜLŐI ÉRTEKEZLETE

16:30 leendő 1. osztályos tanítók

16. (szerda)

KOMPETENCIA MÉRÉS (IDEGEN NYELV)

 6. és 8. évfolyamosoknak

17. (csütörtök)

FÉNYKÉPEZKEDÉS

8:00 - tól

21. (hétfő)

Pünkösd hétfő

TANÍTÁSI SZÜNET

23. (szerda)

KOMPETENCIA MÉRÉS (MAGYAR, MATEMATIKA)

 6. és 8. évfolyamosoknak

23. (szerda)

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

alsó tagozat

május 27 - június 2.

Erdei iskola

2-2 osztály 4 napig

május utolsó hete

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

felső tagozat

JÚNIUS

4. (hétfő)

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

 

15. (péntek)

BALLAGÁS

16:30

15. (péntek)

UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP

 

19. (kedd)

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

16:00 alsó tagozat                                         17:00 felső tagozat                                    

   

10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 

  

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola
osztályai a 2017-2018. tanévben

Osztály száma

Osztály

Létszám 2017. október 1-én

1.

1.a

26

2.

1.b

26

3.

1.c

27

4.

2.a

31

5.

2.b

31

6.

2.c

31

7.

3.a

31

8.

3.b

30

9.

3.c

30

10.

4.a

30

11.

4.b

28

12.

4.c

32

13.

5.a

25

14..

5.b

25

15.

5.c

27

16.

5.d

26

17.

6.a

28

18.

6.b

29

19.

6.c

29

20.

6.d

28

21.

7.a

28

22.

7.b

29

23.

7.c

28

24.

8.a

27

25.

8.b

24

26.

8.c

25

27.

8.d

26