Régebbi híreink

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

                                                                                                                                                                                                                                       

Tanévnyitó időpontja:

 

1. osztály: 2016. augusztus 31-én (szerda)       16 30

Megjelenés: ünneplő ruhában

 

2-8. osztályos tanulóknak gyülekező: 2016. szeptember 1-jén       7 40

 

Alsó tagozat:      2016. szeptember 1-jén       7 45

Felső tagozat:     2016. szeptember 1-jén       7 55

 

Amire szükség lesz:

 

- 1 db jegyzetfüzet

- íróeszköz

- órarend

- táska a tankönyveknek

Iskolavezetés

Feltöltve: 2016. július 1.


Időpontváltozás!

 

A tanávzáró ünnepély és bizonyítványosztás időpontja megváltozott.                                                                                    

2016. június 17-én               Alsós: 8:30

                                             Felsős: 9:30

 

 Feltöltve: 2016. június 1.


Figyelem!

 

A Liezen-Mayer utcai útépítés miatt az áprilisra tervezett papírgyűjtés elmarad.                                                         

Helyette:  Felsős május 3. (kedd)

                 Alsós május 5. (csütörtök)

 Feltöltve: 2016. április 7.


Ebédbefizetés Májusra!

2016. április 18-án 19-én.

Hétfő 7.30 - 14.30

Kedd 7.30 - 14.00

  

  Napközi  Menza  (csak ebéd)
teljes ár 

587 Ft/nap

20 napra

11.740 Ft 

20 napra alsó tagozat 

6a, 6b, 6d, 7a,b,c,d 8a,b

363 Ft/nap

20 napra 7.260 Ft

21 nap: 5c,6c,8c 7.625 Ft

19 nap: 5a, 5b 6897 Ft

50% kedv. 

294 Ft/nap

20 napra

5.880 Ft

20 napra alsó tagozat 

6a, 6b, 6d, 7a,b,c,d 8a,b

20x182 Ft/nap= 3.640 Ft

21 nap: 5c,6c,8c 3822 Ft

19 napx182= 3.458 Ft 

  

Pótbefizetés: 2016. április 25. 8.00-12.00-ig.

FONTOS: Pótbefizetés napja után nincs lehetőség ebédbefizetésre!!!

  

Az ingyenesen étkező gyerekek számára továbbiakban nem rendelhetünk automatikusan ebédet,

a szülőknek írásban kell havonta megrendelni!

megrendelő lapot innen lehet letölteni pdf formátumban: Igénylés ingyenes megrendeléshez pdf button

      

Kérem a befizetési napok pontos betartását. A befizetést kérjük pontosan kiszámolva névvel, osztállyal ellátott borítékban leadni.

   

Feltöltve: 2016. április 7.


Beiratkozás 2016-2017 tanévre

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-18.00 óra

között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

  • óvodai szakvélemény,
  • tankerületi szakértői bizottság szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (A Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 3. számú melléklet)

 •  nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről (2. számú melléklet).

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

 

Letölthető dokumentumok:

1.) Az általános iskolához tartozó körzeti lista pdf button

2.) Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (3. számú melléklet) pdf button

3.) Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről (2. számú melléklet) pdf button

4.) Nyilatkozat a Hit- és erkölcstan oktatásról pdf button

 

Feltöltve: 2016. március 23.