Régebbi híreink

Ebédbefizetés Szeptemberre!

2015. augusztus 17-én és 18-án.

Hétfő     7.30 - 14.30

Kedd      7.30 - 14.00

  

  Napközi  Menza  (csak ebéd)
teljes ár 

587 Ft/nap

22 napra

12.914 Ft 

363 Ft/nap

22 napra 

7.986 Ft 

50% kedv. 

294 Ft/nap

22 napra

6.468 Ft

182 Ft/nap

22 napra

4.004 Ft 

  

Pótbefizetés: 2015. augusztus 24-én 8.00 - 12.00 óráig.

  

FONTOSA pótbefizetés napja után nincs lehetőség ebédbefizetésre!!!

  

Az ingyenesen étkező gyerekek számára továbbiakban nem rendelhetünk automatikusan ebédet,

a szülőknek írásban kell havonta megrendelni!

megrendelő lapot innen lehet letölteni pdf formátumban: Igénylés ingyenes megrendeléshez pdf button

      

Kérem a befizetési napok pontos betartását. A befizetést kérjük pontosan kiszámolva névvel, osztállyal ellátott borítékban leadni.

   

Feltöltve: 2015. július 28.


Ebédbefizetés Júniusra!

2015. május 11-én és 12-én.

Hétfő     7.30 - 14.30

Kedd      7.30 - 14.00

  

  Napközi  Menza  (csak ebéd)
teljes ár 

 

587 Ft/nap

11 napra     6.457 Ft

 

 

alsó tagozat és 6.a,d és 7.a,b

363 Ft/nap     11 napra     3.993 Ft


5.a,b,c,d  és 8.b,c    

 363 Ft/nap      8 napra      2.904 Ft 


6. b,c és 7.c 

363 Ft/nap     10 napra     3.630 Ft


8.a

363 Ft/nap     9 napra     3.267 Ft

50% kedv. 

294 Ft/nap

11 napra 3.235 Ft

alsó tagozat és 6.a,d és7.a,b

182 Ft/nap     11 napra     2.002 Ft


5.a,b,c,d  és 8.b,c    

182 Ft/nap      8 napra      1.456 Ft 


6. b,c és 7.c 

182 Ft/nap     10 napra     1.820 Ft


8.a

182 Ft/nap     9 napra     1.638 Ft

  

Pótbefizetés: 2015. május 18-án 8.00 - 12.00 óráig.

  

FONTOSA pótbefizetés napja után nincs lehetőség ebédbefizetésre!!!

  

Az ingyenesen étkező gyerekek számára továbbiakban nem rendelhetünk automatikusan ebédet,

a szülőknek írásban kell havonta megrendelni!

megrendelő lapot innen lehet letölteni pdf formátumban: Igénylés ingyenes megrendeléshez pdf button

      

Kérem a befizetési napok pontos betartását. A befizetést kérjük pontosan kiszámolva névvel, osztállyal ellátott borítékban leadni.

   

Feltöltve: 2015. május 4.


Ebédbefizetés Májusra!

2015. április 13-án és 14-én.

Hétfő     7.30 - 14.30

Kedd      7.30 - 14.00

  

  Napközi  Menza  (csak ebéd)
teljes ár 

   1-3. osztály  

587 Ft/nap

18 napra     10.566 Ft

 


 

4. osztály

363 Ft/nap

17 napra      6.170 Ft

alsó tagozat 1-3. osztály és

6.a,d       7.a,b        8.a,b 

363 Ft/nap

18 napra     6.535 Ft


 

5.a,b,c,d        6.b,c      7.c,       8,c

363 Ft/nap

19 napra      6.897 Ft 

50% kedv. 

294 Ft/nap

18 napra 5.292 Ft

17 napra 5.000 Ft

182Ft/nap

18 napra 3.276 Ft 

19 napra 3.460 Ft

  

Pótbefizetés: 2015. április 20-án 8.00 - 12.00 óráig.

  

FONTOSA pótbefizetés napja után nincs lehetőség ebédbefizetésre!!!

  

Az ingyenesen étkező gyerekek számára továbbiakban nem rendelhetünk automatikusan ebédet,

a szülőknek írásban kell havonta megrendelni!

megrendelő lapot innen lehet letölteni pdf formátumban: Igénylés ingyenes megrendeléshez pdf button

      

Kérem a befizetési napok pontos betartását. A befizetést kérjük pontosan kiszámolva névvel, osztállyal ellátott borítékban leadni.

   

Feltöltve: 2015. április 4.


Időpontváltozás!!!

 

Tisztelt Szülők!

Az alsó tagozatosok számára a Tanév Rendjében meghirdetett papírgyűjtés időpontja a leendő első osztályosok beírása miatt április 16-ról április 15-re változik.

Iskolavezetés

  

 Feltöltve: 2015. március 26.


Beiratkozás 2015-2016

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:


•    2015. április 16. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
•    2015. április 17. (péntek)        8.00-18.00 óra között

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás


            Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
      >    óvodai szakvélemény,
      >    nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
      >    sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.


•    tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)


      >    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
      -    regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
      -    tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
     -    állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).


•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

 

Letölthető dokumentumok:

1.) Az általános iskolához tartozó közreti lista pdf button

2.) Szülői nyilatkozat pdf button

3.) Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről pdf button

4.) Hit- és erkölcstan nyilatkozat pdf button

 Feltöltve: 2015. március 18.