TÁMOP


clip image003


TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás


Iskolánk részt vesz a TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás – Összefogással a győri tehetségekért konzorciumi pályázat megvalósításában

A választott tevékenységek és programok kivitelezéséhez 5 579 000 Ft támogatást nyertünk.

Iskolánk több mint 88 éves fennállása alatt mindig élen járt a kísérletekben való részvételben, az új technikák, módszerek kipróbálásában, így a jelenlegi új kihívásoknak is meg akarunk felelni. Általános célunk az intézményünkben eddig is működő tehetséggondozás kiterjesztése és magasabb színvonalra emelése, együttműködés és tapasztalatcsere a konzorciumi tagokkal és a Győrben működő Talentum Műhellyel.

Intézményünkben szeretnénk biztosítani a sokszínű és sokrétű foglakoztatást

·        Az órák keretében kiegészítő tartalommal (logika, rajz)

·        A nem kötelező órákon speciális programokkal (kis nyelvész, bábművészeti kör, kismesterség-kostoló, felvételi előkészítő)

·        A szabadidős sávban sajátos technikák megtanításával

·        A pedagógusok szakmafejlesztő munkáját: szakmai elképzelésük támogatásával, a szervezett tanulás és továbbképzés támogatásával ösztönözzük

·        A tehetséggondozó és –fejlesztő programok palettájának kiszélesítése - a három intézményben megvalósuló, a projekt által kidolgozott jógyakorlatok tapasztalatainak átadása

·        Jó képességű, de alulteljesítő diákok kiszűrése, fejlesztése

·        Az egészséges versenyszellem ápolását (idegen nyelvi fordítóverseny)

A pályázat remek lehetőséget teremtett arra, hogy a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseken vehessünk részt. Intézményünk pedagógusai a kezdetektől fogva aktívan részt vesznek továbbképzéseken, amelyeken módszertani kultúrájuk bővül. A tehetségfejlesztésben is nap mint nap részt vesznek, de az iskola lehetőségei korlátozottak. Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy mind a kollégák hozzáértése, mind a gyerekeknek nyújtott kínálat bővüljön.

Az alábbi szakmai programok kidolgozását és megvalósítását tűztük ki célul:

·        Logikaoktatáshoz logikakiadványok szerkesztése, kiadása

·        Középiskolai felvételire előkészítő, matematikai kompetenciát fejlesztő diákkör szervezése, a foglalkozások típusfeladatai és megoldási módszereik kidolgozása

·        Kismesterség-kóstoló kézműves foglalkozás bevezetése és megszervezése, programjának kidolgozása

·        Bábművészeti kör - árnyjátszó színház programjának kidolgozása, kipróbálása

·        Interaktív művészettörténeti anyag összeállítása, kipróbálása rajzórán és szakkörön

·        Kis nyelvész tehetségfejlesztési program megvalósítása

·        Tanulmányi verseny szervezése: Angol-magyar, német-magyar fordítási verseny tematikájának, forgatókönyvének és módszereinek kidolgozása

Győr, 2010. júniusBeszámoló:


·        Logikaoktatáshoz logikakiadványok szerkesztése megtörtént

·        Középiskolai felvételire előkészítő, matematikai kompetenciát fejlesztő diákkör szervezése, a foglalkozások típusfeladatai és megoldási módszereik kidolgozása lezárult.

·        Kismesterség-kóstoló kézműves foglalkozás bevezetése és megszervezése, programjának kidolgozása, kipróbálása lezárult.

·        Bábművészeti kör - árnyjátszó színház programjának kidolgozása elkészült, kipróbálása lezárult.

·        Interaktív művészettörténeti anyag összeállítása, kipróbálása rajzórán és szakkörön elkészült.

·        Kis nyelvész tehetségfejlesztési program megvalósítása lezárult.

·        Angol-magyar, német-magyar fordítási verseny (tanulmányi verseny tematikájának, forgatókönyvének és módszereinek kidolgozását megvalósítottuk, és sikeres versenyt bonyolítottunk le a partnerintézmények közreműködésével.

A 2010. évi német és angol nyelvi fordítási versenyre 32 megyei iskolából (25 győri és 7 vidéki: pl. Kisbajcs, Abda, Jánossomorja, Mosonmagyaróvár, Rábatamási, Csorna) érkeztek versenyző gyerekek a két nyelvből összesen 480-an. Iskolánk tanulói külön kategóriában versenyeztek. A 2. fordulóba évfolyamonként a legjobb 10 versenyzőt juttattuk tovább, akik mellé a 3 legjobb Gárdonyis tanuló is bekerült.

A döntőben teljesen új szöveget kellett a tanulóknak lefordítani, melynek értékelését pártatlan zsűri végezte. A zsűriben a konzorciumi partnerek is delegálták magukat. Amíg a zsűri dolgozott, a gyerekek színvonalas előadást hallgathattak meg a Barangoló együttes előadásában. Az eredményhirdetésen évfolyamonként és nyelvenként 4 díjat osztottunk ki, a Gárdonyis diákok pedig különdíjakban részesültek.

A pozitív visszajelzésekből kitűnik, hogy kollégáink szerint évről-évre színvonalas versenyt rendezünk, melyre a megye egyre több iskolájából jelentkeznek, hogy az idegen nyelvi közvetítő készségüket megméressék.

·       Játék-ötlet-logika diákkör (új elem) bevezetése és megszervezése, programjának kidolgozása, kipróbálása lezárult.

A szerződésben vállalt célértékeket a Tehetséggondozással kapcsolatos képzést sikeresen befejező pedagógusok aránya jelentősen nőtt. A 49 fős tantestületből 8 kollégán kívül 16-an vettek részt sikeresen egy újabb 30 órás képzésen. A Talentum Műhely által szervezett foglalkozásokat a gárdonyis gyerekek közül 10-en látogatták.

Győr, 2011. június