diákjaink tanulmányi sikerei 2014/15

2014/15-ös tanév

Tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elért tanulók

    

 AmbrusKristofKolos2akornyezetismeret  BaloghEszter7btortenelem  BaloghSaraKata2dmagyar  BaloghZsofia6cmatemetikaversenyekmagyartermeszetismeretbiologia
Ambrus Kristóf Kolos 2.a környezetismeret Balogh Eszter 7.b történelem Balogh Sára Kata 2.d magyar Balogh Zsófia 6.c matemetika versenyek, magyar, természetismeret, biológia
 BedoGloriaVivien6dmagyarangol  BelyBorbalaAnna5dmagyar  DalmaiMartonBoldizsar4cmatematikasport  DombiMateZoltan2akornyezetismeret
Bedő Glória Vivien 6.d magyar, angol Bély Borbála Anna 5.d magyar Dalmai Márton Boldizsár 4.c matematika, sport

Dombi Máté Zoltán 2.a környezetismeret

 

DornstadterAron4bangolmagyar FaradiPeter2bkornyezetismeret FuziBoglarka3cmatematika HabulinHanna Katinka8amagyar
Dornstädter Áron 4.b angol, magyar Farádi Péter 2.b környezetismeret Füzi Boglárka 3.c matematika

Habulin Hanna Katinka 8.a magyar

HarnaldiBence4cmatematika HegyiBalazs2cmatematika HorvathNikolett7b magyartortenelemsport HorvathZsofiaDorka4amagyarversenyek
Harnáldi Bence 4.c matematika Hegyi Balázs 2.c matematika Horváth Nikolett 7.b magyar, történelem, sport Horváth Zsófia Dorka 4.a magyar versenyek
 IvanAndras8afotos  JanoGergo1amagyar  JoBarnabas2amatematika  KalinowskiVirag6a magyarangol
 Iván András 8.a fotós

Janó Gergő 1.a magyar

Jó Barnabás 2.a matematika

Kalinowski Virág 6.a magyar, angol
 KalocsaAdam6amatematikainformatika  KapuyJulia2cmatematikaversenyekmagyar  KeresztesDora2cmagyar  KeresztesReka4cmagyarinformatikamatematika
Kalocsa Ádám 6.a matematika, informatika

Kapuy Júlia 2.c matematika versenyek, magyar

Keresztes Dóra 2.c magyar

Keresztes Réka 4.c magyar, informatika, matematika

 KerteszBence5bmatematikaversenyek  KilacskoDavid8cangol  KirschnerDora3bmatematika  KomlosAnna1cmagyarkornyezetismeret
Kertész Bence 5.b matematika versenyek  Kilácskó Dávid 8.c angol Kirschner Dóra 3.b matematika Komlós Anna 1.c magyar, környezetismeret
 KonkolyKata6cmagyarsport  KovacsAnnaGeorgina2dmatematikamagyar  KrazBalazs6ainformatika  LakicsDomonkos4amatematika
Konkoly Kata 6.c magyar, sport

Kovács Anna Georgina 2.d matematika, magyar

Kráz Balázs 6.a informatika

Lakics Domonkos 4.a matematika

LazurDaniel5cmagyarmatematika LendvaiOliver3bmatematika LojaLiliReka3bmagyar MacherSzofi Szonja7afoldrajz
Lazur Dániel 5.c magyar, matematika Lendvai Olivér 3.b matematika Loja Lili Réka 3.b magyar Macher Szofi Szonja 7.a földrajz
MagassyBarnabasIstvan3aenek MagassyBianka5aenek MarkoFanniLaura4amatematikaversenyeksport MatusekJulia2cmatematika
Magassy Barnabás István 3.a ének Magassy Bianka 5.a ének Markó Fanni Laura 4.a matematika versenyek, sport Matusek Júlia 2.c matematika
MeszarosPeter5cmagyarversenyekmatematika MihaliczTimea6amatematikaversenyekmagyar MiklosyJulia2ckornyezetismeretsport MiklosyKata7bangoltortenelem

Mészáros Péter 5.c magyar versenyek, matematika

Mihalicz Tímea 6.a matematika versenyek, magyar

Miklósy Júlia 2.c környezetismeret, sport

Miklósy Kata 7.b angol, történelem

MiklosyLuca2bmatematikamagyar MiklosyMatyas4cmatematikaversenyekinformatikasport NagyAdam6dmatematikaversenyekinformatika NagyKristof4aangol

Miklósy Luca 2.b matematika,magyar

Miklósy Mátyás 4.c matematika versenyek,informatika,sport

Nagy Ádám 6.d matematika versenyek,informatika

Nagy Kristóf 4.a angol

NagyVeronika4cmagyarkornyezetismeret OlahAdamAttila8cfizika PalPeter8bangol PulaiBence8atortenelemfoldrajz

Nagy Veronika 4.c magyar, környezetismeret

Oláh Ádám Attila 8.c fizika

Pál Péter 8.b angol

Pulai Bence 8.a történelem, földrajz

PusztaiMateDaniel6cmagyar SalyBalazs8amatematika SoosMartin6btortenelemversenyekmagyar SulmannNapsugar4cmagyar

Pusztai Máté Dániel 6.c magyar

Saly Balázs 8.a matematika

Soós Martin 6.b történelem versenyek, magyar

Sulmann Napsugár 4.c magyar

SulyokSara2ckornyezetismeret SzabadyGyorgy3amatematika SzabadyReka2dkornyezetismeret SzaboKornel1bmagyar

Sulyok Sára 2.c környezetismeret

Szabady György 3.a matematika

Szabady Réka 2.d környezetismeret

Szabó Kornél 1.b magyar

SzaboRebeka Beatrix7amagyarfizika SzalaiRoza3bmagyar SzalayBalazs6dmagyar SzalayTamas4cmatematikaversenyekinformatikasport

Szabó Rebeka Beatrix 7.a magyar, fizika

Szalai Róza 3.b magyar

Szalay Balázs 6.d magyar

Szalay Tamás 4.c matematika versenyek, informatika, sport

SzaszAnnaDorottya2bkornyezetismeret SzephalmiMarton3amatematikasport TagaiMarcell6amagyar TakacsAnnaCsilla2amatematika

Szász Anna Dorottya 2.b környezetismeret

Széphalmi Márton 3.a matematika, sport

Tagai Marcell 6.a magyar

Takács Anna Csilla 2.a matematika

 TakacsDorka4c magyarkornyezetismeret  TeimelBalint5cmatematika  TomoziNarcisz4ainformatika  TormaLucaEmma2dkornyezetismeret

Takács Dorka 4.c magyar, környezetismeret

Teimel Bálint 5.c matematika

Tomozi Nárcisz 4.a informatika

Torma Luca Emma 2.d környezetismeret

TothBenedek5cmatematika TrieszBotondAttila4cmatematikamagyar VargaOrs3amatematika VerestoyAndras1cmagyar

Tóth Benedek 5.c matematika

Triesz Botond Attila 4.c matematika, magyar

Varga Örs 3.a matematika

Verestóy András 1.c magyar

VerestoyJanos3amatematika VighPeter3amatemaikaversenyekmagyar ViragFiona4bmagyar ZalkaHannaBarbara5anemet

Verestóy János 3.a matematika

Vigh Péter 3.a matemaika versenyek, magyar

Virág Fióna 4.b magyar

Zalka Hanna Barbara 5.a német