Beiratkozás 2019/2020

A 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8:00 - 19:00 óra között

Győr iskolai felvételi körzetei a 2019/2020-as tanévben. pdf button

Tájékoztató a KRÉTA rendszeren keresztül történő beiratkozásról.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

3.   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolások egyike:

      • óvodai szakvélemény,
      • járási szakértői bizottság szakértői vélemény,
      • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

4.   nyilatkozat a törvényes képviseletről - ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

5.   nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

6.   nyilatkozat etika, hit- és erkölcstan oktatásról

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat a törvényes képviseletről pdf button

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról pdf button

Nyilatkozat etika, hit- és erkölcstan oktatásról pdf button

- Bevett egyházak pdf button

- Szülői tájékoztató adatkezelésről pdf button

- Hit és erkölcstan oktatását vállaló egyházi jogi személyek

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak. (Nkt.91.§)