Étkezési díjak befizetése

A Győri Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrend lépett érvénybe, mely értelmében szülők nem léphetnek be a köznevelési intézményekbe, így az étkezési díjbeszedési feladatokat a Gazdasági Működtető Központ Győr az iskolában nem tudja elvégezni.

Az étkezési díjak befizetésének lehetőségei:

  • az étkezési díjak csoportos beszedési megbízással történő beszedése továbbra is zavartalanul működik.
  • átutalással (név: Gazdasági Működtető Központ Győr; bankszámlaszám: 11737007-15802736) /Az átutaláson fel kell tüntetni a gyermek nevét, iskola neve és osztály megjelölésével/.
  • készpénzben, amit a szülők lezárt borítékban (pontos összeg) az iskolába beküldenek az osztályfőnöknek.

Az októberi étkezési díjak befizetésének határideje 2020. szeptember 16.

Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez külön megrendelési nyomtatványt kell kitölteni a szülőknek, melyet 2020. szeptember 14-ig az iskola titkárságára kellene beküldeniük. A nyomtatvány letölthető innen: https://www.gardonyi-gyor.hu/letoltes/SKM_C258%201120090710420_3.pdf

E-napló, E-ügyintézés

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban gyermekeik tanulmányi eredményeiről az elektronikus naplón keresztül értesülhetnek. Az intézmény és a gondviselők hivatalos írásos kapcsolattartása is a KRÉTÁN, annak üzenetküldő felületén keresztül történik. Az új gárdonyisok a belépéshez szükséges kódokat emailben, vagy az osztályfőnököktől kapják meg a tanév elején.

Az üzenetküldő rendszer működésének leírása itt található: elektronikus üzenetek

Az idei tanévtől elektronikusan is intézhető néhány tanulmányokkal kapcsolatos ügy iskolánkban: mulasztások igazolása, igazgatói kikérők, testnevelés két órája alóli felmentés.

Az elektronikus ügyintézés menetének leírása itt található: elektronikus ügyintézés

 

Testnevelés felmentés - 2020/21

Tisztelt Szülő!

Amennyiben gyermeke rendszeresen sportol, Önnek lehetősége van a 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése szerint a mindennapos testnevelés keretében szervezett testnevelésórák közül legfeljebb heti két órát kiváltani.

Ha élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor elektronikusan vagy papíralapon kérelmet kell beadnia az intézmény vezetőjének, amelyhez igazolást is kell csatolnia.

Kérjük, hogy a kérelmet és a kérelem jogcímének megfelelő igazolást 2020. szeptember 13-ig a KRÉTA rendszer felületén keresztül vagy személyesen juttassa el iskolánkba.

A kitöltendő dokumentumok letölthetők innen:

Igazolás

Kérelem (elektronikus ügyintézés esetén ez nem kell)