Tisztelt Szülők!

Áramszünet miatt lemondásokat nem tudunk fogadni:

2018.05.10-én 8 órától

 

Megértésüket köszönjük!

I.sz GMK élelmezési csoport

Feltöltve: 2018. április 24.

Beiratkozás a 2018-2019-as tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1.   a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

2.   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

3.   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

      • óvodai szakvélemény,
      • járási szakértői bizottság szakértői vélemény,
      • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

4.   nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 3. számú melléklet)

5.   nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről (2. számú melléklet).

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról pdf button

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról pdf button

- Egyedül gyakorolt szülői felügyelet pdf button

Nyilatkozat etika hit  és erkölcstan pdf button

- Bevett egyházak pdf button

Győr iskolai felvételi körzetei 2018-2019 tanév pdf button

- Szülői tájékoztató adatkezelésről pdf button

Feltöltve: 2018. április 10.

Ebédbefizetés 2018 Májusra

2018. április 10-én és 17-én.

Kedd 7.00 - 15.00

Kedd 7.00 - 15.00

 Tanítási szünet:

május 1. és május 21.

Tanítási nap: 21 nap

  Napközi  Menza  (csak ebéd)
teljes ár 

605 Ft/nap

21 napra

12.705 Ft 

376 Ft/nap

21 napra 

7.895 Ft 

50% kedv. 

302 Ft/nap

21 napra

6.340 Ft

188 Ft/nap

21 napra

3.950 Ft 

       FONTOS:

Az ingyenesen étkező gyerekek számára továbbiakban nem rendelhetünk automatikusan ebédet,

a szülőknek írásban kell havonta megrendelni!

Ebéd lemondás: 96/510-680

(8:30-ig bejelentett ebédlemondás, másnaptól érvényes)

 A befizetés inkasszóval, vagy a kiírt befizetési napokon az iskola pénztárában lehet!

megrendelő lapot innen lehet letölteni pdf formátumban: Igénylés ingyenes megrendeléshez pdf button

      

Kérem a befizetési napok pontos betartását. A befizetést kérjük pontosan kiszámolva névvel, osztállyal ellátott borítékban leadni.

Feltöltve: 2018. április 4.

Beiratkozás 2018/2019

2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra között és
2018. április 13. (péntek) 8:00 - 19:00 óra között

A részletes közlemény letölthető innen:

Közlemény áltisk beir GYJH_2018 pdf button