Nyári vezetői ügyelet 2018

Intézményünkben az alábbi (szerdai) napokon tartunk ügyeletet:

06.27. 900-1300

07.11. 900-1300

07.25. 900-1300

08.08. 900-1300

08.22. 900-1300

      Vezetőség

Feltöltve: 2018. június 26.

Tehetségfejlesztésért Alapítvány

Tisztelettel kérjük Önt, hogy a 2018. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásakor a 2 x 1 százalékról történő rendelkezéskor az első 1 százaléknál a Győri  Gárdonyi Géza Általános Iskolát támogató Tehetségfejlesztésért Alapítványt szíveskedjenek megjelölni kedvezményezettként.

Amenniyben alapítványunkat kívánja támogatni, az adóbevalláskor a rendelkező felső részt az alábbiak szerint szíveskedjék benyújtani:

A kedvezményezett adószáma:

adoszam

Tehetségfejlesztésért Alapítvány

Őszinte Tisztelettel:

Az alapítvány Kuratóriuma

Feltöltve: 2018. május 17.

Tisztelt Szülők!

Áramszünet miatt lemondásokat nem tudunk fogadni:

2018.05.10-én 8 órától

 

Megértésüket köszönjük!

I.sz GMK élelmezési csoport

Feltöltve: 2018. április 24.

Beiratkozás a 2018-2019-as tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1.   a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

2.   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

3.   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

      • óvodai szakvélemény,
      • járási szakértői bizottság szakértői vélemény,
      • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

4.   nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 3. számú melléklet)

5.   nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről (2. számú melléklet).

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról pdf button

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról pdf button

- Egyedül gyakorolt szülői felügyelet pdf button

Nyilatkozat etika hit  és erkölcstan pdf button

- Bevett egyházak pdf button

Győr iskolai felvételi körzetei 2018-2019 tanév pdf button

- Szülői tájékoztató adatkezelésről pdf button

Feltöltve: 2018. április 10.