Tájékoztató leendő első osztályosok szüleinek

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során kizárólag személyesen van lehetősége beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő előzetes regisztráció elektronikus, online formájára 2022. április 6-tól megnyílt az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Ezen a felületen előzetesen beküldhetik a gyermek adatait az intézmény részére. Ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés a későbbi személyes beiratkozás során. Fontos: az előzetes regisztráció nem helyettesíti a személyes megjelenést, azonban jelentősen egyszerűsíti, gyorsítja az ügyintézést. Előzetes regisztráció esetén is kizárólag személyesen van lehetősége beíratni a gyermeket.

A felület 2022. április 22-én 12 óráig áll nyitva az előzetes regisztráció megtételére. Itt van lehetőség annak megjelölésére, hogy az intézménybe körzetes vagy nem körzetes tanulóként történik-e a jelentkezés. A felületen nyilatkoznia kell arról is, hogy életvitelszerűen azon a címen lakik-e, melyet megadott.

A tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni, naponta 8:00 órától 19:00 óráig.

A beiratkozás szükséges dokumentumok:

Kérjük, hogy lehetőség szerint a fenti nyilatkozatokat a regisztráció után a Kréta rendszerből, vagy innen kinyomtatva, kitöltve és aláírva hozzák magukkal a beiratkozáskor.

A beiratkozáshoz kapcsolódó tájékoztatók:

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés minden esetben csak személyesen történhet meg.

A szülő csak egy általános iskolába nyújthatja be a gyermeke jelentkezését. Amennyiben módosítani kíván az elektronikusan már beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy az adott intézmény részére jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) a jelentkezés visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.  

  • Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
  • Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén az Ön kérése alapján elvégzi.

Az intézmények legkésőbb 2022. május 6-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek

  • a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályba jelentkezők tekintetében, továbbá
  • a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén. A körzetekkel kapcsolatos adatok megtalálhatók a Győri Tankerületi Központ honlapján a Hírek menüpontban is, az alábbi linken:

https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2022-2023-tanev-gyor

További információkért, kérjük, olvassák el a Gyakran Ismételt Kérdéseket, tekintsék meg a korábbi évekről készült videóinkat, vagy keressék bizalommal intézményünket elérhetőségeink egyikén:

+36-96-417-313, titkarsag@gardonyi-gyor.hu

Segítő együttműködésüket köszönjük.


Az idei év tájékoztatója

A tavaly előtti nyílt napról készült videós beszámoló

Hangulatképek a Gárdonyi Iskola életéből