Diákönkormányzat

Diákönkormányzat az iskolánkban

A diákok aktív részlevétele az iskolai közösség életében elengedhetetlen. A diákok nem eszközei, hanem ötleteikkel, kreativitásukkal, véleményükkel alakítói is az iskolai életnek. A diákokat ebben az intézményben a Gárdonyis Diáktanács képviseli és fogja össze. A diáktanács tagjai az osztályok választott képviselői (osztályonként két fő), megbeszéléseiket kéthavonta tartják, munkájukat a diáktanács felnőtt vezetője, Szitáné Pintér Erika tanárnő támogatja. Legfőbb feladatuk a jogszabályi kötelezettségeiken túl (pl. házirend, igazgatói pályázat véleményezése, érdekképviselet) az iskola közösségi programjainak (iskolai ünnepek, papírgyűjtés, őszi túra, Gárdonyi-nap, adventi készülődés, farsang, erdei iskola, Családi nap) előkészítése, lebonyolításukban való aktív közreműködés, valamint társaik folyamatos tájékoztatása osztályfőnöki órákon a közösséget érintő kérdésekről.

A Gárdonyis Diáktanács idén megválasztott diákvezetője: Raczenböck Blanka 8.c

                                                                       helyettese:    Frey Kornélia 7.c

A Diáktanács kéthavonta szerdánként tartja üléseit. Munkaterve:

Szeptember

Diáktanács alakuló ülése

Papírgyűjtés előkészítése

Őszi túra

Gárdonyi-nap

November

Az adventi készülődés megbeszélése, megtervezése

Küldött delegálása a megyei Diákparlamentre

Január          

Farsangi teendőink ( ötletek, feladatok vállalása)

A fordítási verseny döntőjében - aktív részvétel a vendéglátásban

Kultúra napja – segítés a rendezvény megszervezésénél

Március

A farsang értékelése

Papírgyűjtés előkészítése 

Május             

Ötletek a Családi napra (Mozgósítás, a szervezésben való aktív részvétel.)

Felügyelet a programok helyszínein

Elköszönés a 8. osztályos képviselőinktől

Az éves munka értékelése

                                              

   Szitáné Pintér Erika     
a Diáktanács felnőtt segítője