Nemzetközi kézilabda tábor

2014/15-ös tanév

Diákolimpiákon kiemelkedő eredményeket elért tanulók

 

BacsaBalzs5d

BalazsMartin6d

BaloghKristf3a

BanoczySara4a
Bacsa Balázs 5.d

Balázs Martin 6.d

Balogh Kristóf 3.a

Bánóczy Sára 4.a

BartovicsVandaBarbara4c BauerMarcellNoel6a BenczikLizaLaura4a BenyikVilmosDavid1a
 Bartovics Vanda Barbara 4.c

Bauer Marcell Noel 6.a 

Benczik Liza Laura 4.a

 Benyik Vilmos Dávid 1.a
BichisGalMilan2d CzettiRebeka2b CsehiPhilipZoltan2d CsondesNorbert3a
 Bichis-Gál Milán 2.d

Czetti Rebeka 2.b

Csehi Philip Zoltán 2.d

Csöndes Norbert 3.a

DalmaiMartonBoldizsar4cmatematikasport DalmaiZsofia Dorka2c FabianAkos6c FafulaNandor8b
 Dalmai Márton Boldizsár 4.c matematika, sport

Dalmai Zsófia Dorka 2.c

Fábián Ákos 6.c

 Fafula Nándor 8.b
FerteticsFanni3d FuziZsofia5b GajdusekAkos6d GerhathKincso8a
Fertetics Fanni 3.d

Füzi Zsófia 5.b

Gajdusek Ákos 6.d

Gerháth Kincső 8.a

GorcsMario5d GruberZsombor4b HernadiFanni6c HorvathNikolett7b magyartortenelemsport
Görcs Márió 5.d

Gruber Zsombor 4.b

Hernádi Fanni 6.c

Horváth Nikolett 7.b magyar, történelem, sport

IvanDaniel8b JankovicsLucaAnna7a JoAliz4a KelemenZsofi3d
 Iván Dániel 8.b

Jankovics Luca Anna 7.a

Jó Aliz 4.a

Kelemen Zsófi 3.d 

KerekesLevente6c KistotBendeguz2c KonkolyKata6cmagyarsport LakicsBarnabas3d

Kerekes Levente 6.c

Kistot Bendegúz 2.c

Konkoly Kata 6.c magyar, sport

Lakics Barnabás 3.d

LelyBenceAkos8a LipkovicsKata6c LuksicsGreta4c MadarZsombor4c

Lély Bence Ákos 8.a

Lipkovics Kata 6.c

Luksics Gréta 4.c

Madár Zsombor 4.c

MagyarDaniel6d MarkoFanniLaura4amatematikaversenyeksport MarkoHannaLilla2c MarkoPeterDaniel6d
Magyar Dániel 6.d

Markó Fanni Laura 4.a matematika versenyek, sport

Markó Hanna Lilla 2.c 

Markó Péter Dániel 6.d

MiklosyJulia2ckornyezetismeretsport MiklosyMatyas4cmatematikaversenyekinformatikasport MisterkieviczMark8b MonusDoraMaria5c
Miklósy Júlia 2.c környezetismeret, sport

 Miklósy Mátyás 4.c matematika versenyek, informatika, sport

Misterkievicz Márk 8.b 

Mónus Dóra Mária 5.c

NagyKata6c NagyPetra5d NagyszokolyaiAron5c NemethAlmaEszter4a

Nagy Kata 6.c

Nagy Petra 5.d

Nagyszokolyai Áron 5.c

Németh Alma Eszter 4.a

NemethRozinaMira2b PatakyLuca8a PolczerReka3c PongoDzsenifer1b
Németh Rozina Mira 2.b

 Pataky Luca 8.a

Polczer Réka 3.c

Pongó Dzsenifer 1.b

PozsgaiBence4a RaczenbockBlanka4c ReznyakMate4a RumiGergo5c
Pozsgai Bence 4.a  Raczenböck Blanka 4.c  Reznyák Máté 4.a 

Rumi Gergő 5.c

SchmidtKarina3c SmukAlex8a SzaboBarbara4a

SzaboTamas8a

Schmidt Karina 3.c

Smuk Alex 8.a

Szabó Barbara 4.a

Szabó Tamás 8.a 

SzalayTamas4cmatematikaversenyekinformatikasport SzephalmiMarton3amatematikasport SzokeDorina4a SzuhanyiDavid6c

Szalay Tamás 4.c matematika versenyek, informatika, sport

Széphalmi Márton 3.a matematika, sport

Szőke Dorina 4.a

Szuhányi Dávid 6.c

TakacsLiliFlora4a TakacsRebekaLilla6d TakacsZsigmond6a TereiVivien6d

Takács Lili Flóra 4.a

Takács Rebeka Lilla 6.d

Takács Zsigmond 6.a 

Terei Vivien 6.d

TothBenjaminPatrik3d TothMate5c TorokDonat4a VargaGergo6a

Tóth Benjámin Patrik 3.d

Tóth Máté 5.c

Török Donát 4.a

Varga Gergő 6.a

VasvariTothEmma6d VasvariTothLilla3b VilagosDiana7b VorosIsvan2b

Vasvári-Tóth Emma 6.d

Vasvári-Tóth Lilla 3.b

Világos Diána 7.b

Vörös István 2.b

WinklerBarnabas8b

     
 Winkler Barnabás 8.b