Köszöntő

 

Kedves Olvasó!

 

Gyermekeinknek két dolgot adhatunk: gyökereket és szárnyakat. A szülőföldhöz, Győr városához, a családhoz, az iskolához, kötődő ragaszkodás a gyökér. A tanulásban, a különböző versenyeken elért sikerek, a további tanulmányok szilárd megalapozása a szárny.

Sikerünk két pilléren nyugszik: az egyik a szülői ház, mely elfogadja, segíti, sőt el is várja, hogy gyermeke ne csupán jól érezze magát az iskolában, de tudásban és emberi erényekben is gazdagodjék. A másik pillér a kiválóan felkészült nevelők közössége, az iskola nevelőtestülete.

Kollégáim következetesen, okos szeretettel végzik munkájukat, ez az oka a sikeres helytállásnak a versenyeken, és annak, hogy a felvételi eredményeink valamennyi középiskolában az átlagot meghaladóak.

Intézményünk a gyermekekért van, nálunk Ők jelentik a legnagyobb értéket, ezért is tölt el bennünket mély fájdalommal Bogisich Bálint kisdiákunk 2003 nyarán bekövetkezett hirtelen halála.

Az elmúlt időszakban hagyományainkat nemcsak megőriztük, de újakkal is gazdagítottuk. Az adventi vásár, a szülők és pedagógusok közös véradása és a Bogisich Bálint logika emlékverseny elmaradhatatlan része lett a tanévnek.

Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladata, hogy a tornacsarnok álomból valósággá váljon!

Köszönöm kollégáim áldozatos, fáradságot nem ismerő munkáját, a szülők támogatását és diákjaink helytállását.

 

 Szalai Ferenc

 igazgató