Logikaverseny

Logikaoktatásunk 23 éves tapasztalata, hogy minden tantárgy tanulását segíti, ha tanulóink logikus gondolkodási képességét fejlesztjük. Az elmúlt évek alatt sok-sok feladatot gyűjtöttünk, készítettünk, és kiadványban is megjelentettük.
Kezdetben csak saját tanulóinkat kívántuk versenyhelyzetben próbának kitenni, később más iskolák diákjainak is versenyt hirdettünk.
A matematika tanításának és logika versenyünknek legfontosabb célja és feladata, hogy megalapozza a diákok korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét, fejlessze gondolkodását. Célunk, hogy a gyerekek iskolai matematikához való viszonya pozitív irányban változzon. Szükségesnek tartjuk a matematika közelítését a gyakorlati élethez, de közben nem szabad lemondanunk a logikus gondolkodtatásról. Célunk a gyakorlottság kialakítása a matematikai problémák megoldásában, jártasság megszerzése a logikus gondolkodásban, és az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása a feladatmegoldásokban. A problémamegoldó gondolkodást elsősorban a matematikán belüli problémák megoldásának a folyamatában szeretnénk fejleszteni. Feladványaink a valóság és a matematika kapcsolatának felfedeztetését segítik a mindennapi életben.
A 2001/2002-es tanévtől kezdve minden évben megszervezzük kezdetben regionális, 2005/2006-os tanévtől országos logikai versenyünket, amelynek szakmai és adminisztrációs hátterét 8 kolléga összehangolt és precíz munkája biztosítja. A feladatsorokat az iskola magas színvonalú munkát végző matematika munkaközössége javítja és értékeli.
A nevezők száma jelzi számunkra, hogy ilyen típusú versenyre igény van és az általunk meghirdetett verseny népszerű. A jelentkezést azoknak a tanulóknak ajánlottuk, akik kedvelik a játékos fejtörőket, a szórakoztató, szokványostól eltérő feladatokat, amelyekkel matematika órákon nem, vagy csak igen ritkán találkozhatnak.
A versenyen három levelezős forduló mindegyikében öt, a megszokottól eltérő logikai feladatot kell egy hónap alatt megoldani a nevező diákoknak, és intézményünkbe postai úton visszaküldeni. Fontosnak tartjuk a szöveges fejtörő feladatok helyes értelmezését, a feladat helyes megoldását, a megértett összefüggések logikus leírását, a lényeg kiemelését és az esztétikus külalakot is. Minden fordulóban 25 pontot lehet elérni. Az elért eredményeket, a javítókulcsot és a következő feladatsort e-mailben kapják meg az iskolák. A harmadik forduló után összesítjük a pontszámokat, rangsoroljuk a diákok teljesítményét.
A döntő két helyszínére (Győr, Budapest) az elért pontszám és a lakóhely földrajzi fekvése alapján hívjuk meg a diákokat. Minden korcsoportból általában a versenyzők negyedrésze kap meghívást. A 7-8. korcsoportosok csak egy helyszínen, Budapesten vesznek részt a döntőben. A döntőn 60 perc alatt szintén öt logikai feladatot oldanak meg a résztvevők, amelyet alaposan kidolgozott és részletes javítókulcs alapján javítunk.
Eredményhirdetéskor a döntőn elért pontszám mérvadó. Abban az esetben, ha azonos a pontszám, akkor a fiatalabb versenyzőt soroljuk előbbre (Pl. 2 tanulónak 24-24 pontja van, de az egyik 1. osztályos, a másik 2. osztályos, az első osztályost előbbre soroljuk.). Ha a korosztály is megegyezik, akkor a hozott levelezős pontszám alapján rangsorolunk.
A versenyen intézményünk diákjai etikai okok miatt nem versenyezhetnek.
A döntőkön nemcsak az eredményesen szereplő diákokat jutalmazzuk értékes ajándékkal és oklevéllel, hanem minden résztvevő kisebb ajándékot kap. A legjobbak felkészítő tanárainak jutalmazását is igen fontosnak tartjuk, hiszen a kollégák elismerésben ritkán részesülnek.