Régebbi híreink

Ebédbefizetés Májusra!

2015. április 13-án és 14-én.

Hétfő     7.30 - 14.30

Kedd      7.30 - 14.00

  

  Napközi  Menza  (csak ebéd)
teljes ár 

   1-3. osztály  

587 Ft/nap

18 napra     10.566 Ft

 


 

4. osztály

363 Ft/nap

17 napra      6.170 Ft

alsó tagozat 1-3. osztály és

6.a,d       7.a,b        8.a,b 

363 Ft/nap

18 napra     6.535 Ft


 

5.a,b,c,d        6.b,c      7.c,       8,c

363 Ft/nap

19 napra      6.897 Ft 

50% kedv. 

294 Ft/nap

18 napra 5.292 Ft

17 napra 5.000 Ft

182Ft/nap

18 napra 3.276 Ft 

19 napra 3.460 Ft

  

Pótbefizetés: 2015. április 20-án 8.00 - 12.00 óráig.

  

FONTOSA pótbefizetés napja után nincs lehetőség ebédbefizetésre!!!

  

Az ingyenesen étkező gyerekek számára továbbiakban nem rendelhetünk automatikusan ebédet,

a szülőknek írásban kell havonta megrendelni!

megrendelő lapot innen lehet letölteni pdf formátumban: Igénylés ingyenes megrendeléshez pdf button

      

Kérem a befizetési napok pontos betartását. A befizetést kérjük pontosan kiszámolva névvel, osztállyal ellátott borítékban leadni.

   

Feltöltve: 2015. április 4.


Időpontváltozás!!!

 

Tisztelt Szülők!

Az alsó tagozatosok számára a Tanév Rendjében meghirdetett papírgyűjtés időpontja a leendő első osztályosok beírása miatt április 16-ról április 15-re változik.

Iskolavezetés

  

 Feltöltve: 2015. március 26.


Beiratkozás 2015-2016

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:


•    2015. április 16. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
•    2015. április 17. (péntek)        8.00-18.00 óra között

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás


            Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
      >    óvodai szakvélemény,
      >    nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
      >    sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.


•    tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)


      >    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
      -    regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
      -    tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
     -    állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).


•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

 

Letölthető dokumentumok:

1.) Az általános iskolához tartozó közreti lista pdf button

2.) Szülői nyilatkozat pdf button

3.) Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről pdf button

4.) Hit- és erkölcstan nyilatkozat pdf button

 Feltöltve: 2015. március 18.


Hit- és erkölcstanoktatást vállaló egyházi jogi személyek a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskolában

 

$1                                               1.     Magyar Katolikus Egyház

                                             Győr-Nádorváros (Szent Kamillus) plébánia

                                                                         Székhelye: 9024 Győr, Kálvária u. 15.                                                  

                                                              plébános:    Berkes Gyula

                                                              Telefon:      96/413-904

$1                                               2.     Magyarországi Református Egyház

                                             Győri Református Egyházközség

                                                             Székhely: 9025 Győr, Kossuth u. 9.

                                                             lelkipásztor: Wagner Tamás

                                                  Telefon: 06-96-337-323

$1                                               3.     Magyarországi Evangélikus Egyház

                                             Győri Evangélikus Egyházközség, Győr-Nádorvárosi Újtemlom

                                                             Székhelye: 9028 Győr, József Attila u. 26

                                                             lelkész: Mesterházy Zsuzsanna

                                                             Telefon:. Tel.: 96/410-271

$1                                               4.     Magyarországi Baptista Egyház

                                                   Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet

                                                             Székhelye: 9022 Győr, Bisinger stny. 6.

                                                             Lelkipásztor: Békési Sándor

Feltöltve: 2015. március 17.


Ebédbefizetés Áprilisra!

2015. március 16-án és 17-én.

Hétfő     7.30 - 14.30

Kedd      7.30 - 14.00

  

  Napközi  Menza  (csak ebéd)
teljes ár 

587 Ft/nap

18 napra

10.566 Ft 

363 Ft/nap

18 napra 

6.535 Ft 

50% kedv. 

294 Ft/nap

18 napra

5.292 Ft

177 Ft/nap

18 napra

3.276 Ft 

  

Pótbefizetés: 2015. március 23-án 8.00 - 12.00 óráig.

  

FONTOSA pótbefizetés napja után nincs lehetőség ebédbefizetésre!!!

  

Az ingyenesen étkező gyerekek számára továbbiakban nem rendelhetünk automatikusan ebédet,

a szülőknek írásban kell havonta megrendelni!

megrendelő lapot innen lehet letölteni pdf formátumban: Igénylés ingyenes megrendeléshez pdf button

      

Kérem a befizetési napok pontos betartását. A befizetést kérjük pontosan kiszámolva névvel, osztállyal ellátott borítékban leadni.

   

Feltöltve: 2015. március 6.