A Gárdonyi alapértékei

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Elődintézményét, a 2. számú Polgári Fiúiskolát 1921-ben alapította Győr városa, 1924 óta viseli Gárdonyi Géza nevét. Az iskola megalapításának az a célkitűzése, hogy „hazáját szerető, a munkát megbecsülő, az embertársakat tisztelni tudó ifjúságot neveljen”, mind a mai napig meghatározza az intézmény arculatát. A folyamatos megújulásra képes, korszerű nevelő- és oktatómunka, a magas követelményrendszer, a gazdag kulturális tevékenység, a hagyományok tisztelete és ápolása, a hazához, Győr városához és az iskolához való ragaszkodás együttesen jelentik azokat az értékeket, amelyeknek megőrzésére mindig is törekedtek az iskola igazgatói és nevelői, és amelyek ma a városszerte elismert gárdonyis azonosságtudat alapjait jelentik.

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak emberi tartását, felkészültségét és sikereit az elfogadó, támogató, de magas elvárásokat támasztó családok és a munkájukat elkötelezetten végző, kiválóan felkészült tanárok közösségének együttműködése biztosítja.

Továbbtanulási adatai, tanulmányi és sportversenyeken elért eredményei, az országos kompetenciamérés mutatói alapján kiemelkedő az intézmény szakmai tevékenysége. Az iskola évtizedek óta Győr legkeresettebb és legszínvonalasabb munkát végző általános iskolái közé tartozik.

A pedagógiai program és a helyi tanterv hatékony és sikeres megvalósítása mellett az intézmény alapvető küldetésének tartja a nyelvi kommunikáció és az információs műveletekkel összefüggő képességek kibontakoztatását, a logika és gondolkodás fejlesztését, a kreatív alkotó személyiség megalapozását. Az iskola 2010 decemberétől regisztrált Tehetségpont.

A nevelőtestület szakmai felkészültségének és küldetéstudatának bizonyítéka, hogy 1997-től Idegen Nyelvi Fordítóversenyt, 2002-től Országos Logikaversenyt, 2004-től pedig – az iskolai közösség összetartozását is megjelenítő – Bogisich Bálint emlékversenyt szervez az intézmény. A gazdag és sikeres sportélet országos szinten ismertté tette az iskola nevét, az 1970-es évek óta megkerülhetetlen tényezője a győri kézilabdázásnak és utánpótlásképzésnek a Gárdonyiban folyó szakmai munka.

A névadó előtt tisztelegnek, és Gárdonyi Géza példaadó személyiségét és műveltségét, sugárzó szellemiségét idézik meg évről évre tanárok és diákok közösen az intézmény városszerte ismert közösségépítő eseményén, a Gárdonyi-nap rendezvényein.

A Gárdonyi Iskola története egy értékeihez ragaszkodó sikeres közösségről szól. Olyan közösségről, amely közel százéves gyökerekkel kapaszkodik a magyar köznevelési rendszer legnemesebb hagyományaiba, és ebből táplálkozva képes megújulni, új és új ágakat hajtani, ahonnan szárnyakat kapva indulhatnak útra gondoskodó szeretetére bízott tanítványai, hogy a kezdetekkor megfogalmazott célokat megvalósítva „hazáját szerető, a munkát megbecsülő, az embertársakat tisztelni tudó” alkotó és boldog tagjaivá váljanak nemzetünknek.

Gecsei Kolos 
intézményvezető