Gárdonyi Diáksport Egyesület

A Gárdonyi DSE 2019. évi beszámolója

Iskolánkban nagyon komoly hagyományai vannak a testkultúra ápolásának. A testnevelés órák mellett mindig kiemelt szerep jutott a különböző sportági versenyekre való felkészítésre, versenyeztetésre. A testnevelés órákhoz, edzésekhez szükséges sportszerekre, a gyerekek gárdonyis sportfelszerelésére, a versenyek útiköltségére mindig szűkös anyagi keretek álltak az iskola rendelkezésére. 1986-ban létrehoztuk a Gárdonyi Diáksportkört, amely a tagdíjak, szülői támogatások segítségével támogatta a sportszerek, sportfelszerelések vásárlását. Sportolóink magasabb szintű felkészítése, a jobb eredmények elérése érdekében az 1996/1997-es tanévben alapítottuk meg a Gárdonyi Diáksport Egyesületet. A DSE azóta is, önálló jogi személyként segíti az iskolai sportot, kiemelten a kézilabda sportágat.

A Gárdonyi DSE feladata – az intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján – az iskola sportolóinak felkészítése és versenyeztetése a különböző szintű versenyekre, elsősorban a Diákolimpiára. Feladatunk sporteszközök beszerzése (hiszen sokszáz gyermek használja rendszeresen eszközeinket), sportolóink utaztatása, sporttáborok szervezése.

Tevékenységünk közé tartozik még támogatók, szponzorok keresése. Elsősorban sportolóink szülei, volt tanítványaink segítik Diáksport Egyesületünket felszerelések beszerzésével, adójuk 1 %-ával. Ezen kívül pályázatok írásával próbálunk forrásokat gyűjteni a testnevelés és sport támogatására.

1990-ben elkészíttettük a Gárdonyi DSE sportzászlóját, mely diákjaink számára az összetartozás jelképévé vált, ellenfeleink számára pedig jó hírünket, ismertségünket hivatott jelezni.

Baksa Péter