Adventi készülődés

Adventi készülődés – 2019

Adventi készülődés – 2018

Értékválsággal küszködő korunkban az iskola egyik fő feladata lett, hogy iránymutatást, eligazodási pontot nyújtson a felelősségére bízott gyermekeknek. A Gárdonyi iskola adventi készülődése ezt a szerepet tölti be, tevékenykedtetve vonja be a gyermekeket a karácsonyi készülődésbe. Az alsó és felső tagozatos tanulóknak külön idő-pontokban megszervezett foglalkozások, programok életkori sajátosságaikat figyelem-be véve jelenítik meg a szeretet, az ajándékozás, az áldozatos munka és a másik felé fordulás ma már egyáltalán nem magától értetődő értékeit a gyermekek világában.