Családi nap

Családi nap – 2019

Idén májusban nyolcadik alkalommal rendezi meg az intézmény a szülői munkaközösséggel együtt az immár hagyományosnak mondható Családi napot, amely kötetlenebb, informálisabb formában kapcsolja össze az iskolai élet szereplőit, erősíti az összetartozás és a jó értelemben vett egymásrautaltság érzését, és felhívja a figyelmet az együttműködés és a kölcsönös elfogadás fontosságára. A sokszínű, változatos, érdekes és értékteremtő programok nagyban járulnak hozzá a jó és konstruktív szülő-iskola viszony megteremtéséhez, fenntartásához, és ahhoz, hogy a Gárdonyi iskolához kötődő gyermekek és felnőttek valóban egy családként tekinthessenek önmagukra.